Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

Francouzská jižní a antarktická území