Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

Institut pro vzdělávání a výzkum (OSN)