Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

Rozvojové společenství jižní Afriky