Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

vybavení průmyslu