Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

Mezinárodní dokumentační sdružení