Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

Mezinárodní fond pro zemědělský rozvoj