Eurovoc

 1. ΕFTA USE ΕΖΕΣ
 2. ΕMUΕ USE Στρατιωτικό Επιτελείο της ΕΕ
 3. ΕTSI
 4. ΕUPOL USE Αστυνομική αποστολή της ΕΕ
 5. ΕΑΑΤ USE Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων
 6. ΕΑΒ USE Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας
 7. ΕΑΚ USE Αφρικανική Ένωση
 8. εβδομάδα των χ ωρών USE νόμιμη διάρκεια της εργασίας
 9. εβδομαδιαία ανάπαυση
 10. εβδομαδιαίο έντυπο USE εφημερίδα
 11. έβδομη τέχνη USE κινηματογράφος
 12. εβέα η βραζιλιανή USE τροπικό δάσος
 13. εβραϊκό δίκαιο
 14. εβραίος
 15. έγγαμη σχέση USE γάμος
 16. έγγαμος
 17. εγγεγραμμένος εκλογέας USE εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους
 18. έγγειο καθεστώς USE σύστημα εκμετάλλευσης
 19. έγγειος γεωργική ιδιοκτησία
 20. έγγειος ιδιοκτησία
 21. έγγειος κινητικότητα
 22. έγγειος πίστη USE κτηματική πίστη
 23. έγγειος φόρος
 24. έγγραφα μεταφοράς
 25. έγγραφα του οχήματος
 26. εγγραφή εταιρείας στα μητρώα
 27. εγγραφή κονδυλίου στον προϋπολογισμό
 28. εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους
 29. έγγραφο USE τεκμήριο
 30. έγγραφο συνεδρίασης
 31. εγγυημένη τιμή
 32. εγγυημένο εισόδημα
 33. εγγυημένοι πόροι USE εγγυημένο εισόδημα
 34. εγγύηση
 35. εγγύηση απασχόλησης USE ασφάλεια της απασχόλησης
 36. εγγύηση πίστωσης
 37. εγγύηση τιμών USE εγγυημένη τιμή
 38. εγγύηση των επενδύσεων
 39. Εγγύς Ανατολή USE Μέση και Εγγύς Ανατολή
 40. ΕΓΔΕ USE Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
 41. ΕΓΕΚ USE BEUC
 42. εγκαθίδρυση της ειρήνης
 43. εγκαταλειμμένη γη
 44. εγκατάλειψη της πυρηνικής ενέργειας USE πολιτική πυρηνικής ενέργειας
 45. εγκατάλειψη της υπαίθρου USE αγροτική μετανάστευση
 46. εγκατάλειψη του σχολείου USE διακοπή της σχολικής φοίτησης
 47. εγκαταλελειμμένο τέκνο
 48. εγκαταστάσεις ανοικτής θάλασσας
 49. εγκαταστάσεις αποθήκευσης USE αποθεματοποίηση
 50. εγκαταστάσεις πυρηνικών ερευνών USE πυρηνική έρευνα
 51. εγκατάσταση βιομηχανιών
 52. εγκατάσταση δραστηριότητας
 53. εγκατάσταση ειδών υγιεινής
 54. εγκατάσταση εκτόξευσης
 55. εγκατάσταση καθαρισμού νερού USE επεξεργασία του νερού
 56. εγκατάσταση σταθμού ηλεκτροπαραγωγής
 57. έγκλημα USE παράβαση
 58. έγκλημα άνευ δόλου
 59. έγκλημα Διεθνούς Δικαίου USE έγκλημα κατά της ανθρωπότητας
 60. έγκλημα εξ αμελείας USE έγκλημα άνευ δόλου
 61. έγκλημα κατά προσώπων
 62. έγκλημα κατά της ανθρωπότητας
 63. έγκλημα κατά της ασφάλειας του κράτους USE προσβολή της ασφάλειας του κράτους
 64. έγκλημα κατά της ιδιοκτησίας
 65. έγκλημα κατά του περιβάλλοντος USE περιβαλλοντικό έγκλημα
 66. έγκλημα κατά των περιουσιακών δικαίων USE έγκλημα κατά της ιδιοκτησίας
 67. έγκλημα πολέμου
 68. εγκληματίας πολέμου USE έγκλημα πολέμου
 69. εγκληματική αμέλεια
 70. εγκληματική συμπεριφορά
 71. εγκληματική συμπεριφορά των νέων
 72. εγκληματικότητα
 73. εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο USE εγκληματικότητα στον τομέα της πληροφορικής
 74. εγκληματικότητα στον τομέα της πληροφορικής
 75. εγκληματολογία
 76. έγκριση
 77. έγκριση αδείας USE άδεια εμπορίας
 78. έγκριση ανάληψης υποχρέωσης USE ανάληψη δαπανών
 79. έγκριση δαπάνης USE εκκαθάριση δαπανών
 80. έγκριση εισαγωγής USE άδεια εισαγωγής
 81. έγκριση εξαγωγής USE άδεια εξαγωγής
 82. έγκριση κομίστρου USE έγκριση τιμολογίων
 83. έγκριση μεταφοράς
 84. έγκριση συγκέντρωσης USE άδεια σύμπραξης
 85. έγκριση τιμολογίων
 86. έγκριση του προϋπολογισμού
 87. εγκύκλιος
 88. εγκυκλοπαίδεια
 89. εγκυμοσύνη USE μητρότητα
 90. έγκυος USE μητρότητα
 91. έγκυρα ψηφοδέλτια
 92. ΕΓΤΠΕ
 93. ΕΓΤΠΕ-τμήμα Εγγυήσεων
 94. ΕΓΤΠΕ-τμήμα Προσανατολισμού
 95. εγχειρίδιο πληροφοριών USE οδηγός
 96. εγχειρίδιο του χρήστη USE οδηγός
 97. εγχώρια αγορά USE εσωτερική αγορά
 98. εγχώρια κατανάλωση
 99. εγχώρια παραγωγή USE εθνική παραγωγή
 100. εδάφη της πρώην Γιουγκοσλαβίας USE Γιουγκοσλαβία
 101. εδαφικές ενότητες που υπάγονται στη Γαλλική Δημοκρατία USE γαλλικές ΥΧΕ
 102. εδαφική ακεραιότητα USE δικαίωμα εδαφικού χαρακτήρα
 103. εδαφική διαφορά
 104. εδαφική κατοχή USE στρατιωτική κατοχή
 105. εδαφική κυριαρχία USE δικαίωμα εδαφικού χαρακτήρα
 106. Εδαφική οντότητα του Αγίου Βαρθολομαίου USE Άγιος Βαρθολομαίος
 107. εδαφικοί πόροι
 108. εδαφολογία
 109. εδαφολογική ανάλυση
 110. εδαφολογική μελέτη USE εδαφολογική ανάλυση
 111. εδαφομεταρρύθμιση
 112. εδαφομηχανική USE εδαφολογία
 113. Έδαφος της Αμερικανικής Σαμόα USE Αμερικανική Σαμόα
 114. έδαφος υπό εντολή USE μη αυτόνομο έδαφος
 115. εδαφοφυσική USE εδαφολογία
 116. εδαφοχημεία USE χημεία εδάφους
 117. ΕΔΕ USE ενιαίο έγγραφο
 118. ΕΔΠΑ USE Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Πολιτικής Αεροπορίας
 119. ΕΔΠΔ USE Ειδικό Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο
 120. ΕΔΠΡ USE Ειδικό Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο
 121. έδρα θεσμικού οργάνου
 122. έδρα της επιχείρησης USE έδρα της εταιρείας
 123. έδρα της εταιρείας
 124. ΕΔΥΜ USE Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Υπουργών Μεταφορών
 125. εδώδιμα προϊόντα USE προϊόν διατροφής
 126. εδώδιμο λίπος
 127. ΕΕΚ USE Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 128. ΕΕΠ USE ευρωπαϊκή ένωση πληρωμών
 129. ΕΖΕΣ
 130. εθελοντές για την ανάπτυξη
 131. εθελοντές για την ειρήνη USE διεθνείς εθελοντές
 132. Εθελοντές των Ηνωμένων Εθνών USE Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
 133. εθελοντής USE εθελοντική θητεία
 134. εθελοντική εργασία USE μη αμειβόμενη εργασία
 135. εθελοντική θητεία
 136. εθελοντική οργάνωση
 137. εθελοντική προσφορά κοινωνικής εργασίας
 138. εθελουσία αποχώρηση USE πρόωρη συνταξιοδότηση
 139. εθελουσία διακοπή της κύησης USE άμβλωση
 140. εθελουσία έξοδος USE πρόωρη συνταξιοδότηση
 141. έθιμα USE έθιμα και παραδόσεις
 142. έθιμα και παραδόσεις
 143. εθιμικό δίκαιο
 144. εθνικές εκλογές
 145. εθνικές ενισχύσεις USE κρατικές ενισχύσεις
 146. εθνικές μεταφορές
 147. εθνικές ρυθμίσεις USE εθνικό δίκαιο
 148. εθνικές στατιστικές
 149. εθνική αγορά USE εσωτερική αγορά
 150. εθνική άμυνα USE αμυντική πολιτική
 151. εθνική ανεξαρτησία
 152. Εθνική Αντιπροσωπεία USE εθνικό κοινοβούλιο
 153. εθνική ασφάλεια USE δημόσια ασφάλεια
 154. εθνική βιβλιογραφία USE βιβλιογραφία
 155. εθνική βιβλιοθήκη
 156. εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας USE συλλογική σύμβαση εργασίας
 157. εθνική γεωργική πολιτική
 158. εθνική δαπάνη
 159. εθνική εκκαθάριση
 160. εθνική έννομη τάξη USE εθνικό δίκαιο
 161. εθνική ενοποίηση
 162. εθνική εξάρτηση USE εθνική ανεξαρτησία
 163. εθνική επιδότηση USE κρατικές ενισχύσεις
 164. εθνική επικράτεια USE δικαίωμα εδαφικού χαρακτήρα
 165. εθνική κληρονομιά USE δημόσια περιουσία
 166. εθνική κυριαρχία
 167. εθνική μειονότητα
 168. εθνική νομοθεσία USE εθνικό δίκαιο
 169. εθνική οικονομία
 170. εθνική ομάδα USE εθνότητα
 171. εθνική οργάνωση της αγοράς USE οργάνωση της αγοράς
 172. εθνική παραγωγή
 173. εθνική πολιτική-κοινοτική πολιτική USE κοινοτική πολιτική-εθνική πολιτική
 174. εθνική συλλογική συμφωνία USE συλλογική σύμβαση εργασίας
 175. εθνική συνείδηση USE Εθνική ταυτότητα
 176. Εθνική ταυτότητα
 177. εθνική τράπεζα USE κεντρική τράπεζα
 178. εθνική χρηματοδότηση
 179. εθνικισμός
 180. εθνικιστικό κόμμα
 181. εθνικό αξίωμα USE αιρετό αξίωμα
 182. εθνικό αστικό πάρκο
 183. εθνικό δίκαιο
 184. εθνικό Δίκαιο-διεθνές Δίκαιο USE διεθνές δίκαιο-εσωτερικό δίκαιο
 185. εθνικό Δίκαιο-κοινοτικό Δίκαιο USE κοινοτικό δίκαιο-εθνικό δίκαιο
 186. εθνικό εισόδημα
 187. εθνικό εκλογικό δίκαιο USE εκλογικό δίκαιο
 188. εθνικό κοινοβούλιο
 189. εθνικό μέτρο εκτέλεσης
 190. εθνικό νόμισμα
 191. εθνικό πάρκο
 192. εθνικό προϊόν
 193. εθνικό πρότυπο USE πρότυπο
 194. εθνικό σύστημα υγείας
 195. εθνικό σχέδιο USE εθνικός προγραμματισμός
 196. εθνικό σχολείο
 197. εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα
 198. εθνικοί λογαριασμοί
 199. εθνικοί λογαριασμοί
 200. εθνικοποιημένη επιχείρηση USE δημόσια επιχείρηση