Eurovoc, meertalige thesaurus van de Europese Unie

 1. aak
 2. aalbes GEBRUIK besvrucht
 3. aan de markt onttrokken product GEBRUIK premie voor niet in de handel brengen
 4. aan land gebrachte hoeveelheid GEBRUIK geloste hoeveelheid
 5. aanbesteding GEBRUIK openbare aanbesteding
 6. aanbesteding bij inschrijving
 7. aanbesteding door de overheid GEBRUIK openbare aanbesteding
 8. aanbestedingsprocedure GEBRUIK openbare aanbesteding
 9. aanbetaling GEBRUIK vooruitbetaling
 10. aanbeveling
 11. aanbeveling van de Commissie GEBRUIK EG-aanbeveling
 12. aanbeveling van de Raad GEBRUIK EG-aanbeveling
 13. aanbieder GEBRUIK provider
 14. aanbiedingsprijs
 15. aanbod GEBRUIK vraag en aanbod
 16. aanbod aan arbeidskrachten GEBRUIK vraag naar arbeidskrachten
 17. aanbod tot mededinging GEBRUIK inschrijving op een aanbesteding
 18. aanbod van energie
 19. aandeel
 20. aandeelcertificaat GEBRUIK aandeel
 21. aandeelhouder
 22. aandeelhouderschap van werknemers
 23. aandoening van de ademhalingsorganen GEBRUIK ziekte van de luchtwegen
 24. aanduiding van herkomst
 25. aanduiding van het produkt GEBRUIK benaming van een product
 26. aangaan van betalingsverplichtingen
 27. aangeboden betrekking GEBRUIK banenaanbod
 28. aangeboren afwijking GEBRUIK aangeboren ziekte
 29. aangeboren ziekte
 30. aangenomen kind
 31. aangepast voertuig GEBRUIK faciliteiten voor gehandicapten
 32. aangepaste technologie GEBRUIK intermediaire technologie
 33. aangetrouwde familie
 34. aangifte van investering GEBRUIK investeringsvoorschriften
 35. aangrenzende zone
 36. aanhangwagen GEBRUIK bedrijfsvoertuig
 37. aanklacht GEBRUIK tenlastelegging
 38. aankondiging van een aanbesteding GEBRUIK openbare aanbesteding
 39. aankoop
 40. aankoop op krediet
 41. aankoop van de overheid GEBRUIK overheidsopdracht
 42. aankoopmonopolie
 43. aankoopprijs
 44. aankoopvereniging
 45. aanmelding van kartel
 46. aanmoediging tot investeren GEBRUIK bevordering van investeringen
 47. aanpasbaarheid van het personeel GEBRUIK flexibiliteit van de werknemer
 48. aanpassing aan het schoolleven
 49. aanpassing technische vooruitgang GEBRUIK technologische verandering
 50. aanpassing van de arbeid aan de mens GEBRUIK ergonomie
 51. aanpassing van de lonen GEBRUIK vaststelling van het loon
 52. aanpassing van de salarissen GEBRUIK vaststelling van het loon
 53. aanpassing van de vergoedingen GEBRUIK vaststelling van het loon
 54. aanpassing van gebouw GEBRUIK faciliteiten voor gehandicapten
 55. aanpassingsvermogen van de werknemer GEBRUIK flexibiliteit van de werknemer
 56. aanplant
 57. aanranding GEBRUIK seksueel geweld
 58. aanschaf van wapens GEBRUIK persoonlijk wapen
 59. aanslag op de staatsveiligheid
 60. aanspraak GEBRUIK auteursrecht
 61. aansprakelijkheid
 62. aansprakelijkheid van de producent
 63. aansprakelijkheid van de staat
 64. aansprakelijkheid voor ecologische gevolgen GEBRUIK aansprakelijkheid voor milieuschade
 65. aansprakelijkheid voor milieuschade
 66. aansprakelijkheidsverhaal
 67. aansprakelijkheidsvordering
 68. aanstelling GEBRUIK aanwerving
 69. aanstelling van de leden GEBRUIK benoeming van de leden
 70. aanstellingscontract GEBRUIK arbeidscontract
 71. aanstellingsexamen
 72. aantal huwelijken GEBRUIK huwelijkscijfer
 73. aantal ingeschreven leerlingen
 74. aantal loontrekkenden GEBRUIK ondernemingsgrootte
 75. aantal schoolgaanden
 76. aantasting van de ozonlaag GEBRUIK verontreiniging van de stratosfeer
 77. aantasting van de rechten van de mens GEBRUIK rechten van de mens
 78. aantasting van het gezichtsvermogen GEBRUIK oogziekte
 79. Aantasting van het milieu
 80. aantasting van het milieu GEBRUIK achteruitgang van het milieu
 81. aanvoerkanaal GEBRUIK watervoorziening in de landbouw
 82. aanvullend inkomen
 83. aanvullend karakter van de industriëen GEBRUIK industriële integratie
 84. aanvullend onderwijs GEBRUIK buitengewoon onderwijs
 85. aanvullend pensioen
 86. aanvullend werk GEBRUIK dubbel beroep
 87. aanvullende begroting
 88. aanvullende financiering
 89. aanvullende middelen
 90. aanvullende prestatie GEBRUIK aanvullende uitkering
 91. aanvullende productgerichte steun
 92. aanvullende produktgerichte steun GEBRUIK aanvullende productgerichte steun
 93. aanvullende uitkering
 94. aanwerving
 95. aanwezigheid van leerlingen GEBRUIK schoolbezoek
 96. aap
 97. aardappel
 98. aardappelmeel GEBRUIK zetmeel
 99. aardbei GEBRUIK besvrucht
 100. aardbeving GEBRUIK aardschok
 101. aarde en gesteenten
 102. aardewerk GEBRUIK keramiek
 103. aardgas
 104. aardkunde
 105. aardnoot
 106. aardnotenolie
 107. aardolie
 108. aardolie uit zee
 109. aardolie-exploratie
 110. aardolie-industrie
 111. aardolie-industrie
 112. aardoliebeleid
 113. aardoliemaatschappij GEBRUIK aardolie-industrie
 114. aardolieplatform GEBRUIK offshore-installatie
 115. aardolieproduct
 116. aardolieproducten GEBRUIK aardolie-industrie
 117. aardolieproductie
 118. aardolieprodukt GEBRUIK aardolieproduct
 119. aardolieproduktie GEBRUIK aardolieproductie
 120. aardolieraffinaderij GEBRUIK aardolieraffinage
 121. aardolieraffinage
 122. aardolietechnologie
 123. aardoliewinning
 124. aardschok
 125. Aarhus GEBRUIK Midden-Jutland
 126. Abchazië GEBRUIK Georgië
 127. ABM GEBRUIK antiraketovereenkomst
 128. Aboriginal GEBRUIK autochtone bevolking
 129. abortus
 130. abrikoos GEBRUIK steenvrucht
 131. Abruzzi
 132. absenteïsme
 133. absolute meerderheid
 134. absolute monarchie GEBRUIK alleenheerschappij
 135. Abu Dhabi GEBRUIK Verenigde Arabische Emiraten
 136. academie GEBRUIK hoger onderwijs
 137. academisch onderwijs GEBRUIK hoger onderwijs
 138. accijns
 139. accijnsheffing GEBRUIK accijns
 140. accountant GEBRUIK boekhouder
 141. accreditering GEBRUIK diplomatieke vertegenwoordiging
 142. accu GEBRUIK elektrische accumulator
 143. acculturatie
 144. acetaat GEBRUIK organisch zuur
 145. acetyleen GEBRUIK koolwaterstof
 146. achternaam
 147. achterstand in gerechtszaken GEBRUIK gerechtelijke achterstand
 148. achterstandsbuurt
 149. achterstandswijk GEBRUIK achterstandsbuurt
 150. achteruitgaand industriegebied
 151. achteruitgang van het milieu
 152. achteruitkijkspiegel GEBRUIK veiligheidsinrichting
 153. acquired immune deficiency syndrom GEBRUIK aids
 154. acquis communautaire GEBRUIK communautaire verworvenheden
 155. acrylvezel GEBRUIK synthetische stof
 156. acrylzuur GEBRUIK organisch zuur
 157. ACS GEBRUIK Associatie van Caraïbische Staten
 158. ACS-EG-conventie
 159. ACS-EG-instelling
 160. ACS-landen
 161. ACS-staten GEBRUIK ACS-landen
 162. acteur GEBRUIK beroep in de kunst
 163. actie ter bestrijding van kartels GEBRUIK kartelvoorschriften
 164. actie ter bestrijding van monopolies GEBRUIK kartelvoorschriften
 165. actief partijlid
 166. actief veredelingsverkeer GEBRUIK actieve veredeling
 167. actieplan GEBRUIK actieprogramma
 168. actieplan ten behoeve van de consumenten GEBRUIK bescherming van de consument
 169. actieprogramma
 170. actieve agrarische bevolking GEBRUIK agrarische beroepsbevolking
 171. actieve veredeling
 172. actinium GEBRUIK radioactieve stof
 173. actualiseringspercentage GEBRUIK discontovoet
 174. acupuncturist GEBRUIK beroep in de alternatieve geneeskunde
 175. acupunctuur GEBRUIK zachte geneeskunde
 176. ad-hoc groep immigratie GEBRUIK samenwerkingsorgaan EU
 177. ADB GEBRUIK Aziatische Ontwikkelingsbank
 178. additief voor levensmiddelen
 179. adel GEBRUIK hogere klasse
 180. administrateur
 181. administratie van de instelling
 182. administratief beheer
 183. administratief beroep
 184. administratief wetboek
 185. administratiefrechtelijke overeenkomst
 186. administratiegebouw GEBRUIK openbaar gebouw
 187. administratiekantoor
 188. administratiekosten GEBRUIK algemene kosten
 189. administratiepersoneel GEBRUIK administratief beroep
 190. administratieve belemmering GEBRUIK technische belemmering
 191. administratieve bevoegdheid
 192. administratieve formaliteit
 193. administratieve handeling GEBRUIK bestuursmaatregel
 194. administratieve hervorming
 195. administratieve indeling
 196. administratieve klacht GEBRUIK beroep in administratieve zaken
 197. administratieve kosten GEBRUIK administratieve formaliteit
 198. administratieve organisatie
 199. administratieve overtreding
 200. administratieve procedure