Eurovoc, meertalige thesaurus van de Europese Unie

 1. B.V. GEBRUIK besloten vennootschap
 2. baai GEBRUIK golf
 3. baby GEBRUIK vroegste kinderjaren
 4. babykamer GEBRUIK kinderoppas
 5. babysitten GEBRUIK kinderoppas
 6. babyvoeding GEBRUIK kindervoeding
 7. Bacau
 8. bacon GEBRUIK vleesproduct
 9. bacterieziekte GEBRUIK infectieziekte
 10. bacteriologie GEBRUIK biologie
 11. bacteriologisch wapen GEBRUIK biologisch wapen
 12. Baden-Württemberg
 13. badkuip GEBRUIK sanitaire installatie
 14. baggeren
 15. Bahama's
 16. Bahrein
 17. bakkerij
 18. baksteen
 19. balans
 20. balans van onzichtbare transacties
 21. balansanalyse
 22. Balearen
 23. Bali
 24. Balkanland GEBRUIK westelijke Balkan
 25. Balkanschiereiland GEBRUIK westelijke Balkan
 26. ballet GEBRUIK dramatische kunst
 27. ballistische raket
 28. Baltische raad GEBRUIK Raad van de Oostzeestaten
 29. Baltische republieken GEBRUIK Baltische staten
 30. Baltische staten
 31. banaan GEBRUIK tropische vruchten
 32. bancomaat GEBRUIK elektronische bankhandeling
 33. band
 34. bandrecorder GEBRUIK opnameapparaat
 35. banenaanbod
 36. Bangladesh
 37. bank
 38. Bank voor Internationale Betalingen
 39. bankactiviteit
 40. bankafdeling GEBRUIK bankactiviteit
 41. bankbeleid
 42. bankbiljet GEBRUIK papiergeld
 43. bankcontrole
 44. bankdeposito
 45. banketbakkerij
 46. banketfabriek GEBRUIK banketbakkerij
 47. bankgeheim
 48. bankkaart GEBRUIK elektronisch betaalmiddel
 49. bankkosten
 50. bankkrediet GEBRUIK krediet
 51. banklening GEBRUIK krediet
 52. bankonkosten GEBRUIK bankkosten
 53. bankoperatie GEBRUIK bankactiviteit
 54. bankrecht
 55. bankrekening GEBRUIK bankdeposito
 56. bankroet GEBRUIK faillissement
 57. banksysteem
 58. banktegoeden GEBRUIK bankdeposito
 59. bankwetgeving GEBRUIK bankrecht
 60. Barbados
 61. barbituraat GEBRUIK kalmerend middel
 62. Basilicata
 63. basisonderwijs
 64. basisonderzoek
 65. basisprijs
 66. basisproduct
 67. basisproductenovereenkomst
 68. basisprodukt GEBRUIK basisproduct
 69. basisproduktenovereenkomst GEBRUIK basisproductenovereenkomst
 70. basisprogramma van een partij GEBRUIK oprichting van een partij
 71. basisschool GEBRUIK basisonderwijs
 72. Baskische provincies
 73. Basse-Normandie
 74. Basutoland GEBRUIK Lesotho
 75. bataat GEBRUIK aardappel
 76. batterij GEBRUIK elektrische accumulator
 77. bauxiet
 78. BBO GEBRUIK aanduiding van herkomst
 79. BBP GEBRUIK bruto binnenlands product
 80. BCIE GEBRUIK Centraal-Amerikaanse Bank voor Economische Integratie
 81. beambte GEBRUIK Europees ambtenaar
 82. bebakening
 83. bebossing
 84. bebost gebied GEBRUIK bebost oppervlak
 85. bebost oppervlak
 86. beboste oppervlakte GEBRUIK bebost oppervlak
 87. bebouwbare oppervlakte GEBRUIK landbouwareaal
 88. bebouwde grond GEBRUIK landbouwgrond
 89. bebouwde oppervlakte GEBRUIK landbouwareaal
 90. bebouwingsdichtheid GEBRUIK bouwvoorschriften
 91. bedelarij
 92. bederfelijke levensmiddelen
 93. bederfelijke voedingsmiddelen GEBRUIK bederfelijke levensmiddelen
 94. bederfelijke waar GEBRUIK bederfelijke levensmiddelen
 95. bedrag van de restitutie GEBRUIK restitutie bij uitvoer
 96. bedreigde arbeidsplaats GEBRUIK zekerheid van arbeidsplaats
 97. bedreigde soort GEBRUIK beschermde soort
 98. bedrijf
 99. bedrijfsbeëindiging GEBRUIK opheffing van een landbouwbedrijf
 100. bedrijfsbeheer
 101. bedrijfsbeheerssysteem
 102. bedrijfsbelasting
 103. bedrijfscultuur GEBRUIK organisatiecultuur
 104. bedrijfseconomie
 105. bedrijfsfinanciering
 106. bedrijfskapitaal GEBRUIK vlottend kapitaal
 107. bedrijfskosten
 108. bedrijfsleider van een landbouwbedrijf
 109. bedrijfsleiding
 110. bedrijfsoppervlakte
 111. bedrijfsorganisatie
 112. bedrijfsovername door de werknemers GEBRUIK company buy-out
 113. Bedrijfsovername door managers GEBRUIK company buy-out
 114. bedrijfsrestaurant GEBRUIK collectieve maaltijdverstrekking
 115. bedrijfsresultaat
 116. bedrijfstak
 117. bedrijfstoeslagregeling
 118. bedrijfsverplaatsing
 119. bedrijfsvoering
 120. bedrijfsvoering door de eigenaar
 121. bedrijfsvoertuig
 122. bedrijfsvorm GEBRUIK vennootschap
 123. bedrijvenpark
 124. bedrog GEBRUIK fraude
 125. beëindiging van het werkverband
 126. beeldconferentie GEBRUIK videocommunicatie
 127. beeldende kunsten GEBRUIK schone kunsten
 128. beeldhouwer GEBRUIK beroep in de kunst
 129. beeldhouwwerk
 130. beeldplaat GEBRUIK video-cd
 131. beeldrecht
 132. beeldscherm
 133. beeldschermtekst
 134. beeldtelefoon GEBRUIK videocommunicatie
 135. beeldverwerking GEBRUIK gegevensverwerking
 136. beer
 137. begeleidend document GEBRUIK vervoersdocument
 138. begeleidingssteun GEBRUIK steun aan ondernemingen
 139. beginnend bedrijfje GEBRUIK startende onderneming
 140. beginsel van gelijkheid en rechtszekerheid GEBRUIK rechtszekerheidsbeginsel
 141. beginsel van wederzijdse erkenning
 142. begraafplaats
 143. begrafenis GEBRUIK dood
 144. begrafenisonderneming GEBRUIK dood
 145. begroting
 146. begroting
 147. begroting van de communautaire Instellingen GEBRUIK huishoudelijke uitgaven EG
 148. begroting van de Gemeenschap
 149. begrotingsautoriteit GEBRUIK begrotingsbevoegdheid
 150. begrotingsbeleid
 151. begrotingsbevoegdheid
 152. begrotingscompensatie GEBRUIK bijdrage van de lidstaten
 153. begrotingscontrole
 154. begrotingsdiscipline EG
 155. begrotingshervorming GEBRUIK begrotingsbeleid
 156. begrotingsjaar
 157. begrotingskrediet
 158. begrotingslijn GEBRUIK begroting
 159. begrotingsmethode GEBRUIK begrotingsprocedure
 160. begrotingsnomenclatuur
 161. begrotingsomvang
 162. begrotingspost GEBRUIK begroting
 163. begrotingsprocedure
 164. begrotingsraming
 165. begrotingsrecht
 166. begrotingsspecificatie
 167. begrotingstekort
 168. begrotingsuitgave
 169. begrotingswet
 170. begunstigd land GEBRUIK ontvanger van hulp
 171. behandeling onder douanetoezicht
 172. behandeling van afvalstoffen GEBRUIK beheer van afvalstoffen
 173. behandeling van koolwaterstoffen GEBRUIK aardolietechnologie
 174. behandeling van levensmiddelen GEBRUIK levensmiddelenverwerking
 175. behandeling van metalen GEBRUIK metaalbewerking
 176. behaviourisme GEBRUIK gedragswetenschap
 177. beheer
 178. beheer van afvalstoffen
 179. beheer van de buitengrenzen GEBRUIK buitengrens van de Europese Unie
 180. beheer van de hulpbronnen
 181. beheer van de middelen GEBRUIK budgettaire middelen
 182. beheer van een tariefcontingent GEBRUIK tariefcontingent
 183. beheer van landbouwgrond
 184. beheer van personele middelen GEBRUIK personeelsbeheer
 185. beheerscontrole
 186. beheerskosten GEBRUIK algemene kosten
 187. beheersmaatschappij GEBRUIK holding
 188. beheerssysteem van gegevensbestanden GEBRUIK database management system
 189. beheerstechniek
 190. behoefte aan kapitaal GEBRUIK financiële behoefte
 191. behoorlijk bestuur GEBRUIK governance
 192. behoud van arbeidsplaatsen GEBRUIK behoud van werkgelegenheid
 193. behoud van de bossen GEBRUIK bosbescherming
 194. behoud van de vrijheid GEBRUIK bescherming van vrijheden
 195. behoud van het culturele erfgoed GEBRUIK bescherming van het erfgoed
 196. behoud van het milieu GEBRUIK milieubescherming
 197. behoud van landbouwgrond GEBRUIK bodembescherming
 198. behoud van werkgelegenheid
 199. Beieren
 200. bejaarde