Eurovoc, meertalige thesaurus van de Europese Unie

 1. e-administratie GEBRUIK elektronische overheid
 2. e-commerce GEBRUIK elektronische handel
 3. e-economie GEBRUIK kenniseconomie
 4. e-opleiding GEBRUIK beroepsopleiding
 5. e-overheid GEBRUIK elektronische overheid
 6. e-studie GEBRUIK onderwijs op afstand
 7. E.G.-BIC GEBRUIK kleine en middelgrote onderneming
 8. EAC GEBRUIK Oost-Afrikaanse Gemeenschap
 9. EAC-landen
 10. EAD GEBRUIK enkel document
 11. EADI
 12. EAES GEBRUIK Europese Vereniging voor atoomenergie
 13. EAP GEBRUIK Europese Associatie van productiviteitscentra
 14. EAPC GEBRUIK Euro-Atlantische Partnerschapsraad
 15. EAPR GEBRUIK Euro-Atlantische Partnerschapsraad
 16. EAS GEBRUIK Europese samenwerkingsassociatie
 17. EASA GEBRUIK Europese Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart
 18. East Midlands
 19. EBCU GEBRUIK bescherming van de consument
 20. EBG-netwerk GEBRUIK Netwerk van Europese centra voor de consument
 21. EBIC GEBRUIK kleine en middelgrote onderneming
 22. EBU (Europese Betalingsunie) GEBRUIK Europese Betalingsunie
 23. EBU (Europese Binnenvaart Unie) GEBRUIK Europese Binnenvaart Unie
 24. EBW GEBRUIK Europees Bureau voor wederopbouw
 25. EBWO
 26. ECA GEBRUIK regionale VN-commissie
 27. ECAC GEBRUIK Europese Burgerluchtvaartconferentie
 28. ECB GEBRUIK Europese Centrale Bank
 29. ECC-netwerk GEBRUIK Netwerk van Europese centra voor de consument
 30. ECCAS GEBRUIK Economische Gemeenschap van Centraal-Afrikaanse Staten
 31. ECHA GEBRUIK Europees Agentschap voor chemische stoffen
 32. Echelon (afluister- en onderscheppingssysteem) GEBRUIK spionage
 33. ECHO
 34. echtbreuk GEBRUIK huwelijk
 35. echtgenoot GEBRUIK gehuwde persoon
 36. echtgenote GEBRUIK gehuwde persoon
 37. echtscheiding
 38. ECLAC GEBRUIK regionale VN-commissie
 39. ECMV GEBRUIK Europese Conferentie van ministers van Verkeer
 40. eco-ontwikkeling GEBRUIK duurzame ontwikkeling
 41. ecoaudit GEBRUIK toezicht op het milieu
 42. Ecofin
 43. ecolabel GEBRUIK milieukeurmerk
 44. ecologie
 45. ecologisch evenwicht
 46. ecologisch gevoelig gebied GEBRUIK kwetsbaar gebied
 47. ecologisch product GEBRUIK biologisch product
 48. ecologische balans GEBRUIK invloed op het milieu
 49. ecologische beweging
 50. ecologische industrie GEBRUIK schone technologie
 51. ecologische niche GEBRUIK biotoop
 52. ecologische partij
 53. ecologische verantwoordelijkheid GEBRUIK sociale verantwoordelijkheid van ondernemingen
 54. ecologisme
 55. econometrie
 56. econometrisch model GEBRUIK economisch model
 57. economic intelligence GEBRUIK economische informatievergaring
 58. economie
 59. ECONOMIE
 60. economie in een overgangsstadium GEBRUIK overgangseconomie
 61. ECONOMIE, VERKEER EN HANDELSVERKEER
 62. economisch aggregaat
 63. economisch beleid
 64. economisch beleid
 65. economisch delict
 66. Economisch en Sociaal Comité EG GEBRUIK Europees Economisch en Sociaal Comité
 67. economisch gebied
 68. economisch gevolg
 69. economisch herstel
 70. economisch instrument ter bescherming van het milieu GEBRUIK economisch instrument voor het milieu
 71. economisch instrument voor het milieu
 72. economisch liberalisme
 73. economisch model
 74. economisch onderzoek
 75. economisch onevenwicht GEBRUIK economische ongelijkheid
 76. economisch overgangsproces
 77. economisch programma GEBRUIK economische planning
 78. economisch publiekrecht
 79. economisch samenwerkingsverband GEBRUIK economische belangengemeenschap
 80. economisch stelsel
 81. economisch systeem GEBRUIK economisch stelsel
 82. economisch verkeer
 83. economisch zwak GEBRUIK armoede
 84. economische aardrijkskunde GEBRUIK economische geografie
 85. economische activiteit
 86. economische afhankelijkheid GEBRUIK economische onafhankelijkheid
 87. economische analyse
 88. economische analyse
 89. economische aspecten GEBRUIK economische toestand
 90. economische autonomie GEBRUIK economische onafhankelijkheid
 91. economische belangengemeenschap
 92. economische betrekking
 93. Economische Commissie voor Afrika GEBRUIK regionale VN-commissie
 94. Economische Commissie voor Europa GEBRUIK regionale VN-commissie
 95. Economische Commissie voor Latijns-Amerika en het Caribisch Gebied GEBRUIK regionale VN-commissie
 96. economische concentratie
 97. economische conjunctuur
 98. economische convergentie
 99. economische criminaliteit GEBRUIK economisch delict
 100. economische crisis GEBRUIK economische recessie
 101. economische depressie GEBRUIK economische recessie
 102. economische douaneregeling GEBRUIK douaneregeling
 103. Economische en financiële Raad van de Europese Unie GEBRUIK Ecofin
 104. Economische en Monetaire Gemeenschap van Centraal-Afrika
 105. Economische en Monetaire Unie
 106. Economische en Sociale Commissie voor Azië en het Stille-Oceaangebied GEBRUIK regionale VN-commissie
 107. Economische en Sociale Commissie voor West-Azië GEBRUIK regionale VN-commissie
 108. Economische en Sociale Raad VN GEBRUIK Ecosoc
 109. economische en sociale rechten GEBRUIK sociale rechten
 110. economische en sociale samenhang
 111. economische ethiek
 112. economische evaluatie GEBRUIK economische analyse
 113. economische expansie GEBRUIK economische groei
 114. economische fluctuatie
 115. Economische Gemeenschap van Centraal-Afrikaanse Staten
 116. Economische Gemeenschap van Westafrikaanse Staten
 117. economische geografie
 118. economische geografie
 119. economische goederen GEBRUIK productiegoederen
 120. economische groei
 121. economische groei
 122. economische grootheid GEBRUIK economisch aggregaat
 123. economische harmonisatie GEBRUIK economische convergentie
 124. economische hervorming
 125. economische hulp
 126. economische hulpbron
 127. economische indicator
 128. economische informatievergaring
 129. economische infrastructuur
 130. economische integratie
 131. economische keuze GEBRUIK economisch beleid
 132. economische koers GEBRUIK economisch beleid
 133. economische kringloop
 134. economische landbouwboekhouding
 135. economische omschakeling
 136. economische onafhankelijkheid
 137. economische ongelijkheid
 138. economische ontwikkeling
 139. economische overeenkomst
 140. economische planning
 141. economische prioriteit
 142. economische prognose
 143. economische projecties GEBRUIK economische prognose
 144. economische recessie
 145. economische rechten
 146. economische reconversie GEBRUIK economische omschakeling
 147. economische samenhang GEBRUIK economische en sociale samenhang
 148. economische samenwerking
 149. Economische Samenwerking Azië-Stille Oceaan
 150. economische sanctie
 151. economische sector
 152. economische situatie
 153. economische stabilisatie
 154. economische stabiliteit GEBRUIK economische stabilisatie
 155. economische stagnatie
 156. economische statistiek
 157. economische steun
 158. economische structuur
 159. economische structuur
 160. economische studie GEBRUIK economische analyse
 161. economische theorie GEBRUIK economische wetenschap
 162. economische toestand
 163. economische trend GEBRUIK economische conjunctuur
 164. economische unie
 165. economische vooruitzichten GEBRUIK economische prognose
 166. economische waarde
 167. economische wederopbouw
 168. economische weerslag GEBRUIK economisch gevolg
 169. economische wetenschap
 170. economische zone GEBRUIK economisch gebied
 171. ecopunt GEBRUIK verhandelbaar vervuilingsquotum
 172. Ecosoc
 173. ecosysteem
 174. ecosysteem van de zee GEBRUIK marien ecosysteem
 175. ecosysteem van het land
 176. ecotax GEBRUIK milieuheffing
 177. ecotoerisme
 178. Ecowas GEBRUIK Economische Gemeenschap van Westafrikaanse Staten
 179. Ecowas-landen
 180. ECPOD GEBRUIK Europees centrum voor parlementair onderzoek en documentatie
 181. ECPRD GEBRUIK Europees centrum voor parlementair onderzoek en documentatie
 182. ECRM GEBRUIK Europees Verdrag voor de rechten van de mens
 183. ECSWA GEBRUIK regionale VN-commissie
 184. Ecu
 185. Ecuador
 186. ECV GEBRUIK Europese coöperatie
 187. ECZB GEBRUIK Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding
 188. eczeem GEBRUIK huidziekte
 189. EDA GEBRUIK Europees Defensieagentschap
 190. Edammerkaas GEBRUIK harde kaas
 191. edel metaal
 192. edelgas
 193. edelsmeedkunst GEBRUIK sieraden en edelsmeedkunst
 194. edelsteen
 195. EDG GEBRUIK West-Europese Unie
 196. EDM GEBRUIK elektronisch document management
 197. EDMS GEBRUIK elektronisch document management
 198. educatieve software
 199. EDVB GEBRUIK Europees defensiebeleid
 200. EEG GEBRUIK Europese Gemeenschappen