Eurovoc, meertalige thesaurus van de Europese Unie

 1. fabriek GEBRUIK industrieel gebouw
 2. fabrieksarbeider GEBRUIK arbeider
 3. fabrieksgeheim
 4. fabrieksmerk GEBRUIK merk
 5. fabrieksprijs
 6. fabrieksschip GEBRUIK vissersvaartuig
 7. fabriekstest GEBRUIK proef
 8. fabrikaat
 9. faciliteiten voor gehandicapten
 10. facsimile GEBRUIK fax
 11. facturering
 12. factuur GEBRUIK facturering
 13. Faeröer
 14. Faerøer GEBRUIK Faeröer
 15. faillissement
 16. faillissement in civiel recht
 17. fair trade GEBRUIK eerlijke handel
 18. Falklandeilanden
 19. familie-landbouwonderneming
 20. familiebedrijf
 21. familiemigratie
 22. familierecht
 23. FAO
 24. farmaceutica GEBRUIK farmacologie
 25. farmaceutisch preparaat GEBRUIK farmaceutisch product
 26. farmaceutisch product
 27. farmaceutisch produkt GEBRUIK farmaceutisch product
 28. farmaceutische industrie
 29. farmaceutische nomenclatuur
 30. farmaceutische productie GEBRUIK farmaceutische industrie
 31. farmaceutische specialiteit GEBRUIK farmaceutisch product
 32. farmaceutische wetgeving
 33. farmacologie
 34. fascisme
 35. fauna
 36. fax
 37. federale bank GEBRUIK centrale bank
 38. Federale Democratische Republiek Ethiopië GEBRUIK Ethiopië
 39. Federale Democratische Republiek Nepal GEBRUIK Nepal
 40. federale kamer
 41. federale overheid GEBRUIK centrale overheid
 42. Federale Republiek Brazilië GEBRUIK Brazilië
 43. Federale Republiek Joegoslavië GEBRUIK Servië en Montenegro
 44. Federale Republiek Nigeria GEBRUIK Nigeria
 45. federale staat
 46. Federale Staten van Micronesië
 47. federalisme
 48. Federatie Maleisië GEBRUIK Maleisië
 49. Federatie van Organisaties in het Bibliotheek- Informatie- en Documentatiewezen GEBRUIK IFLA
 50. feestdag
 51. feitelijk gezin GEBRUIK ongehuwd samenleven
 52. feminisering van het leger GEBRUIK legerdienst voor vrouwen
 53. feminisme GEBRUIK vrouwenbeweging
 54. fenol GEBRUIK koolwaterstof
 55. fermentatieproces GEBRUIK bioprocédé
 56. ferrometaal
 57. fetichisme GEBRUIK natuurgodsdienst
 58. fictief entrepot GEBRUIK douane-entrepot
 59. FID GEBRUIK Internationale Federatie voor documentatie
 60. fiets GEBRUIK tweewielig voertuig
 61. fiets en bromfiets
 62. fietspad
 63. Fiji
 64. fijn staal GEBRUIK staal
 65. fijnmechanica
 66. filiaal
 67. Filipijnen
 68. Filippijnen GEBRUIK Filipijnen
 69. film
 70. filmindustrie
 71. filmproductie
 72. filmproduktie GEBRUIK filmproductie
 73. filmverdeling GEBRUIK filmindustrie
 74. filmverspreiding GEBRUIK filmindustrie
 75. filmzaal GEBRUIK filmindustrie
 76. filosofie
 77. financieel beheer
 78. financieel beheer
 79. financieel belang van de leden
 80. financieel beleid
 81. financieel beroep
 82. financieel instrument
 83. financieel protocol
 84. financieel reglement
 85. financieel tussenpersoon GEBRUIK financieel beroep
 86. financieel verlies
 87. financiële aanpassing
 88. financiële activiteit GEBRUIK geldmarkt
 89. financiële administratie
 90. financiële analyse
 91. financiële arbitrage
 92. financiële autonomie
 93. financiële behoefte
 94. financiële betrekking GEBRUIK economische betrekking
 95. financiële bijdrage GEBRUIK bijdrage van de lidstaten
 96. financiële bijstand GEBRUIK financiële hulp
 97. financiële compensatie GEBRUIK financiële aanpassing
 98. financiële compensatie van een akkoord GEBRUIK tegenprestatie in een overeenkomst
 99. financiële controle
 100. financiële crisis GEBRUIK monetaire crisis
 101. financiële deelneming GEBRUIK deelneming
 102. financiële dienst van de post
 103. financiële diensten
 104. financiële hervorming GEBRUIK financieel beleid
 105. financiële hulp
 106. financiële insolvabiliteit GEBRUIK financiële solvabiliteit
 107. financiële instelling
 108. financiële instellingen en krediet
 109. financiële interventie
 110. financiële middelen GEBRUIK geldbeschikbaarheid
 111. financiële onkosten GEBRUIK algemene kosten
 112. financiële overeenkomst
 113. financiële planning
 114. financiële rekening GEBRUIK rekening
 115. financiële samenwerking
 116. financiële situatie
 117. financiële solvabiliteit
 118. financiële statistiek
 119. financiële steun
 120. financiële tegenprestatie in een akkoord GEBRUIK tegenprestatie in een overeenkomst
 121. financiële transactie
 122. financiële voorschriften
 123. financiële vooruitzichten
 124. financiële wetgeving GEBRUIK financiële voorschriften
 125. FINANCIËN
 126. financiering
 127. financiering met zeer korte looptijd
 128. financiering op korte termijn
 129. financiering op lange termijn
 130. financiering op middellange termijn
 131. financiering op zeer korte termijn GEBRUIK financiering met zeer korte looptijd
 132. financiering van de begroting
 133. financiering van de EG-begroting GEBRUIK financiering van de Gemeenschapsbegroting
 134. financiering van de Gemeenschapsbegroting
 135. financiering van de hulp
 136. financiering van de industrie
 137. financiering van de uitvoer
 138. financiering van een verkiezing
 139. financieringsbeleid
 140. financieringsbron GEBRUIK financieringswijze
 141. financieringsinstrument voor de oriëntatie van de visserij GEBRUIK FIOV
 142. financieringsmechanisme GEBRUIK financieringswijze
 143. financieringsmethode GEBRUIK financieringswijze
 144. financieringsplan
 145. financieringsprogramma GEBRUIK financieringsplan
 146. financieringsvoorstel GEBRUIK financieringsplan
 147. financieringswijze
 148. fineer
 149. Finland
 150. FIOV
 151. firma GEBRUIK onderneming
 152. firmant GEBRUIK vennoot
 153. fiscaal akkoord GEBRUIK belastingovereenkomst
 154. fiscaal beleid GEBRUIK belastingbeleid
 155. fiscaal delict
 156. fiscaal monopolie
 157. fiscaal recht
 158. fiscaal regime GEBRUIK fiscaliteit
 159. fiscaal systeem GEBRUIK fiscaliteit
 160. fiscale afschrijving GEBRUIK afschrijving
 161. fiscale bijdrage GEBRUIK parafiscale heffing
 162. fiscale controle
 163. fiscale harmonisatie GEBRUIK belastingharmonisatie
 164. fiscale hervorming GEBRUIK belastinghervorming
 165. fiscale last GEBRUIK fiscaliteit
 166. fiscale rechtspraak
 167. fiscale retributie GEBRUIK belasting
 168. fiscale stimulans
 169. fiscale voorschriften GEBRUIK fiscaal recht
 170. fiscale wetgeving GEBRUIK fiscaal recht
 171. fiscaliteit
 172. fiscus GEBRUIK belastingadministratie
 173. flatgebouw GEBRUIK meergezinswoning
 174. fles GEBRUIK verpakkingsproduct
 175. flessenglas GEBRUIK glas
 176. Flevoland
 177. flexibele pensionering GEBRUIK vervroegd pensioen
 178. flexibele werktijden GEBRUIK variabele werktijden
 179. flexibiliteit van de arbeid
 180. flexibiliteit van de arbeidskrachten GEBRUIK flexibiliteit van de arbeid
 181. flexibiliteit van de werkgelegenheid GEBRUIK flexibiliteit van de arbeid
 182. flexibiliteit van de werknemer
 183. floppydisk GEBRUIK magnetische drager
 184. flora
 185. fluctuatie van de valuta's GEBRUIK zwevende wisselkoers
 186. fluctuatiemarge
 187. fluor
 188. fluorescentiebuis GEBRUIK verlichtingsmateriaal
 189. FOB GEBRUIK prijs vrij aan boord
 190. fob-fase GEBRUIK prijs vrij aan boord
 191. fob-levering GEBRUIK prijs vrij aan boord
 192. fob-prijs GEBRUIK prijs vrij aan boord
 193. FOBID GEBRUIK IFLA
 194. fokdier
 195. fokker GEBRUIK landbouwer
 196. folklore GEBRUIK regionale cultuur
 197. foltering
 198. Fonds van de Verenigde Naties voor bevolkingsactiviteiten GEBRUIK Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties
 199. fondsen EG
 200. fondsen van de Raad van Europa