Eurovoc, meertalige thesaurus van de Europese Unie

 1. IAAE-inspectie GEBRUIK pulp- en papierindustrie
 2. IAB GEBRUIK Internationaal Arbeidsbureau
 3. IAEA GEBRUIK Internationale Organisatie voor Atoomenergie
 4. Ialomita
 5. IAO GEBRUIK Internationale Arbeidsorganisatie
 6. IAOB GEBRUIK Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank
 7. Iasi GEBRUIK Iași
 8. Iași
 9. IATA
 10. IBHO GEBRUIK Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling
 11. IBRD GEBRUIK Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling
 12. ICAO GEBRUIK Internationale Burgerluchtvaartorganisatie
 13. icbe GEBRUIK beleggingsmaatschappij
 14. ICEM GEBRUIK Internationale Organisatie voor Migratie
 15. ICM GEBRUIK Internationale Organisatie voor Migratie
 16. ICNAF GEBRUIK Visserijorganisatie voor het Noordwestelijke Deel van de Atlantische Oceaan
 17. ICPO GEBRUIK Interpol
 18. ICRK GEBRUIK Rode Kruis
 19. ICSID GEBRUIK Internationaal Centrum voor beslechting van investeringsgeschillen
 20. ICTY GEBRUIK Internationaal Straftribunaal
 21. IDA GEBRUIK Internationale Ontwikkelingsassociatie
 22. identiteitsbewijs
 23. identiteitscontrole GEBRUIK politiecontrole
 24. identiteitskaart GEBRUIK identiteitsbewijs
 25. IDR GEBRUIK Werelddouaneorganisatie
 26. IEA GEBRUIK Internationaal Energieagentschap
 27. Ierland
 28. Ierse Zee
 29. IFAD GEBRUIK Internationaal Fonds voor agrarische ontwikkeling
 30. IFC GEBRUIK Internationale Financieringsmaatschappij
 31. IFLA
 32. IFV GEBRUIK Internationale Federatie van Vakverenigingen
 33. IGC GEBRUIK intergouvernementele conferentie EG
 34. IGH GEBRUIK Internationaal Gerechtshof
 35. IIEP GEBRUIK Internationaal instituut voor onderwijsplanning
 36. ijking van prestaties GEBRUIK benchmarking
 37. ijs
 38. ijsbreker
 39. IJsland
 40. ijzer
 41. ijzer en staal GEBRUIK ijzer- en staalindustrie
 42. ijzer- en staalfabriek GEBRUIK ijzer- en staalindustrie
 43. ijzer- en staalindustrie
 44. ijzerbewerkingsmateriaal GEBRUIK installatie voor metaalindustrie
 45. ijzererts
 46. ijzerhandel
 47. ijzerverbinding
 48. ijzerwaren GEBRUIK ijzerhandel
 49. ILB GEBRUIK informatienet inzake landbouwbedrijfsboekhoudingen
 50. Île de la Réunion GEBRUIK Réunion
 51. Île-de-France
 52. illegaal werk GEBRUIK zwartwerk
 53. illegale abortus
 54. illegale bouw GEBRUIK illegale constructie
 55. illegale constructie
 56. illegale immigrant GEBRUIK illegale migratie
 57. illegale migratie
 58. illegale stortplaats
 59. illegale tewerkstelling GEBRUIK zwartwerk
 60. illegale uitvoer van afvalstoffen GEBRUIK uitvoer van afvalstoffen
 61. illegale werknemer
 62. illegaliteit GEBRUIK legaliteit
 63. ILO GEBRUIK Internationale Arbeidsorganisatie
 64. imago
 65. IMF GEBRUIK Internationaal Muntfonds
 66. immigrant GEBRUIK migrant
 67. immigratie
 68. immigratiestop GEBRUIK controle van de migraties
 69. immunologie
 70. IMO GEBRUIK Internationale Maritieme Organisatie
 71. impactonderzoek
 72. IMPEL-netwerk GEBRUIK milieurecht
 73. imperialisme
 74. importbelasting GEBRUIK heffing bij invoer
 75. importkrediet
 76. importprijs
 77. in dienst nemen GEBRUIK aanwerving
 78. in het vrije verkeer brengen GEBRUIK vrij verkeer
 79. in vitro fertilisatie GEBRUIK bevruchting in vitro
 80. in zee storten GEBRUIK vervuiling van de zee
 81. in zee storten van afvalstoffen
 82. inbeslagneming GEBRUIK beslag op bezittingen
 83. inblikken GEBRUIK product in blik
 84. inboedel GEBRUIK roerend eigendom
 85. inboorling GEBRUIK autochtone bevolking
 86. inbreuk op de wet GEBRUIK toepassing van de wet
 87. inbreuk op het communautaire recht GEBRUIK schending van het communautaire recht
 88. INCB GEBRUIK Internationaal Comité van toezicht op verdovende middelen
 89. incidenteel werk
 90. incoterms
 91. incunabel
 92. indeling in kiesdistricten
 93. indeling in kieskringen GEBRUIK indeling in kiesdistricten
 94. indeling van de schooltijd GEBRUIK schooltijdschema
 95. indeling van de werktijd
 96. indemniteit GEBRUIK vergoeding
 97. index kosten levensonderhoud GEBRUIK prijsindex
 98. index van de kosten van levensonderhoud GEBRUIK kosten van levensonderhoud
 99. indexeren van documenten GEBRUIK indexeren van teksten
 100. indexeren van teksten
 101. India
 102. Indiaan GEBRUIK autochtone bevolking
 103. indicatieve planning GEBRUIK economische planning
 104. indirecte belasting
 105. indirecte democratie GEBRUIK representatieve democratie
 106. indirecte verkiezing GEBRUIK getrapte verkiezing
 107. Indische Oceaan
 108. indium GEBRUIK speciaal metaal
 109. individueel vervoer
 110. individuele beschikking EGKS
 111. individuele woning GEBRUIK eengezinswoning
 112. Indonesië
 113. industrialisatie
 114. industrialisatiebeleid GEBRUIK industrialisatie
 115. industrialisering GEBRUIK industrialisatie
 116. INDUSTRIE
 117. industrie van luxe-artikelen GEBRUIK industrie van luxeartikelen
 118. industrie van luxeartikelen
 119. industrie van precisie-instrumenten GEBRUIK fijnmechanica
 120. industrieafval
 121. industriebank
 122. industriebeheer GEBRUIK productiebeleid
 123. industriebeleid
 124. industriebeleid en -structuur
 125. industrieel GEBRUIK ondernemer
 126. industrieel afvalwater GEBRUIK industrieafval
 127. industrieel gebouw
 128. industrieel kapitaal
 129. industrieel krediet
 130. industrieel ontwerp GEBRUIK ontwerp en model
 131. industrieel project
 132. industrieel risico
 133. industrieel verbruik
 134. industrieel voer
 135. industrieel zetmeel GEBRUIK zetmeel
 136. industriegebied
 137. industriegewas
 138. industrieland
 139. industriële afschrijving GEBRUIK afschrijving
 140. industriële bakkerij GEBRUIK bakkerij
 141. industriële banketbakkerij GEBRUIK banketbakkerij
 142. industriële chemie
 143. industriële concentratie
 144. industriële democratie GEBRUIK participatie van de werknemers
 145. industriële economie
 146. industriële eigendom
 147. industriële elektrische machine
 148. industriële en commerciële winst GEBRUIK winst
 149. industriële groei GEBRUIK industriële ontwikkeling
 150. industriële herstructurering
 151. industriële infrastructuur
 152. industriële installatie GEBRUIK industrieel gebouw
 153. industriële integratie
 154. industriële interpenetratie
 155. industriële investering
 156. industriële lening GEBRUIK industrieel krediet
 157. industriële maatschappij GEBRUIK industriële economie
 158. industriële omschakeling
 159. industriële onderneming
 160. industriële ontwikkeling
 161. industriële opleiding GEBRUIK technisch onderwijs
 162. industriële planning
 163. industriële productie
 164. industriële produktie GEBRUIK industriële productie
 165. industriële reorganisatie
 166. industriële research
 167. industriële revolutie
 168. industriële robot
 169. industriële samenwerking
 170. industriële spionage
 171. industriële structuur
 172. industriële uitrusting
 173. industriële verandering GEBRUIK industriële herstructurering
 174. industriële verbouw
 175. industriële vernieuwing GEBRUIK industriële reorganisatie
 176. industriële verontreiniging
 177. industriële vervaardiging
 178. industriële visvangst
 179. industriemodel GEBRUIK prototype
 180. industriepark GEBRUIK industrievestiging
 181. industrieproduct
 182. industrieprodukt GEBRUIK industrieproduct
 183. industriesector GEBRUIK secundaire sector
 184. industriestatistiek
 185. industrieterrein
 186. industrievestiging
 187. industriewarmte GEBRUIK verwarming
 188. industriezone GEBRUIK industriegebied
 189. inenting GEBRUIK vaccinatie
 190. inentsel GEBRUIK vaccin
 191. INF GEBRUIK euroraket
 192. infectieuze anemie bij zalm GEBRUIK visziekte
 193. infectieuze hematopoïetische necrose GEBRUIK visziekte
 194. infectieziekte
 195. inflatie
 196. inflatiebestrijding GEBRUIK inflatie
 197. inflatiepeil GEBRUIK inflatie
 198. infobahn GEBRUIK digitale snelweg
 199. informatica
 200. Informatica en gegevensverwerking