Eurovoc, meertalige thesaurus van de Europese Unie

 1. naaimachines GEBRUIK textielmachine
 2. naaiwerk GEBRUIK textielindustrie
 3. naaldboom
 4. naamloze vennootschap
 5. Nabije Oosten GEBRUIK Midden-Oosten
 6. nachtwerk
 7. nadeel GEBRUIK schade
 8. NAFO GEBRUIK Visserijorganisatie voor het Noordwestelijke Deel van de Atlantische Oceaan
 9. NAFTA
 10. NAFTA-landen
 11. nalatenschap GEBRUIK erfenis
 12. nalatigheidsdelict GEBRUIK criminele verwaarlozing
 13. namaak
 14. Namen
 15. Namibië
 16. nano-elektronica GEBRUIK nanotechnologie
 17. nanobiotechnologie GEBRUIK nanotechnologie
 18. nanomaterialen GEBRUIK nanotechnologie
 19. nanotechnologie
 20. nanowetenschap GEBRUIK nanotechnologie
 21. napalmbom GEBRUIK brandveroorzakend wapen
 22. napalmwapen GEBRUIK brandveroorzakend wapen
 23. narcoticum GEBRUIK verdovend middel
 24. NASR GEBRUIK Euro-Atlantische Partnerschapsraad
 25. nataliteit GEBRUIK geboortecijfer
 26. natiestaat GEBRUIK nationale identiteit
 27. nationaal bewustzijn GEBRUIK nationale identiteit
 28. nationaal embleem GEBRUIK vlag
 29. nationaal inkomen
 30. nationaal kiesrecht GEBRUIK kiesrecht
 31. nationaal landbouwbeleid
 32. nationaal mandaat GEBRUIK mandaat
 33. nationaal park
 34. nationaal park in de stad
 35. nationaal parlement
 36. nationaal patrimonium GEBRUIK publiek eigendom
 37. nationaal plan GEBRUIK nationale planning
 38. nationaal product
 39. nationaal produkt GEBRUIK nationaal product
 40. nationaal recht
 41. nationaal recht-internationaal recht GEBRUIK internationaal recht-intern recht
 42. nationaal symbool
 43. nationaal territorium GEBRUIK territoriaal recht
 44. nationaal vervoer
 45. nationaal volkslied GEBRUIK volkslied
 46. nationaal-socialisme
 47. nationale afhankelijkheid GEBRUIK nationale onafhankelijkheid
 48. nationale bank GEBRUIK centrale bank
 49. nationale begroting GEBRUIK rijksbegroting
 50. nationale belasting
 51. nationale bevrijdingsbeweging
 52. nationale bibliografie GEBRUIK bibliografie
 53. nationale bibliotheek
 54. nationale boekhouding
 55. nationale boekhouding
 56. nationale cultuur GEBRUIK nationale identiteit
 57. nationale defensie GEBRUIK defensiebeleid
 58. nationale economie
 59. nationale eenwording
 60. nationale exclusieve zone GEBRUIK exclusieve economische zone
 61. nationale financiering
 62. nationale gezondheidsdienst
 63. nationale hulp GEBRUIK overheidssteun
 64. nationale hymne GEBRUIK volkslied
 65. nationale identiteit
 66. nationale kieswet GEBRUIK kiesrecht
 67. nationale markt GEBRUIK binnenlandse markt
 68. nationale marktordening GEBRUIK marktordening
 69. nationale minderheid
 70. nationale norm GEBRUIK norm
 71. nationale onafhankelijkheid
 72. nationale planning
 73. nationale productie
 74. nationale produktie GEBRUIK nationale productie
 75. nationale rechtsorde GEBRUIK nationaal recht
 76. nationale regering GEBRUIK regering
 77. nationale rekening GEBRUIK nationale boekhouding
 78. nationale school
 79. nationale soevereiniteit
 80. nationale statistiek
 81. nationale steun GEBRUIK overheidssteun
 82. nationale uitgaven
 83. nationale uitvoeringsmaatregel
 84. nationale valuta
 85. nationale veiligheid GEBRUIK openbare veiligheid
 86. nationale vlag GEBRUIK nationaal symbool
 87. nationale voorschriften GEBRUIK nationaal recht
 88. nationale wetgeving GEBRUIK nationaal recht
 89. nationalisering
 90. nationalisme
 91. nationalistische partij
 92. nationaliteit
 93. nationaliteit van de maatschappijen GEBRUIK nationaliteit van de rechtspersoon
 94. nationaliteit van de rechtspersoon
 95. nationaliteit van een schip GEBRUIK scheepsvlag
 96. natrium
 97. natriumcarbonaat GEBRUIK chemisch zout
 98. naturalisatie
 99. natuur- en toegepaste wetenschappen
 100. natuurbehoud GEBRUIK milieubescherming
 101. natuurbescherming GEBRUIK milieubescherming
 102. natuurbeschermingsgebied GEBRUIK natuurreservaat
 103. natuurbos
 104. natuurcatastrofe GEBRUIK natuurramp
 105. natuurgodsdienst
 106. natuurkunde GEBRUIK natuurwetenschap
 107. natuurlijk milieu
 108. natuurlijk recht GEBRUIK natuurrecht
 109. natuurlijk risico
 110. natuurlijk uranium GEBRUIK uranium
 111. natuurlijke afstamming GEBRUIK afstamming
 112. natuurlijke dood GEBRUIK dood
 113. natuurlijke levensgemeenschap GEBRUIK biotoop
 114. natuurlijke levensmiddelenkleurstof
 115. natuurlijke meststof
 116. natuurlijke persoon
 117. natuurlijke reserves
 118. natuurlijke rijkdom GEBRUIK natuurlijke reserves
 119. natuurlijke rubber
 120. natuurpark GEBRUIK natuurreservaat
 121. natuurramp
 122. natuurrecht
 123. natuurreservaat
 124. natuurvezel
 125. natuurwetenschap
 126. natuurwetenschappen GEBRUIK levenswetenschappen
 127. Nauru
 128. nauwere samenwerking
 129. Navarra
 130. navigatiehulpmiddel
 131. navigatievoorschriften
 132. NAVO
 133. NAVO-landen
 134. nazien van de rekeningen GEBRUIK begrotingscontrole
 135. nazisme GEBRUIK nationaal-socialisme
 136. NCI GEBRUIK nieuw communautair instrument
 137. NEA GEBRUIK Agentschap voor kernenergie
 138. Neamt
 139. nectarine GEBRUIK steenvrucht
 140. Neder-Oostenrijk GEBRUIK Niederösterreich
 141. Nederland
 142. Nederland LGO
 143. Nederlands-Guyana GEBRUIK Suriname
 144. Nederlandse Antillen
 145. Nederlandstalig gebied GEBRUIK taalgroep
 146. Nedersaksen GEBRUIK Niedersachsen
 147. neerslag GEBRUIK atmosferische omstandigheden
 148. neofascisme GEBRUIK fascisme
 149. neokolonialisme GEBRUIK kolonialisme
 150. neoliberalisme GEBRUIK liberalisme
 151. neon GEBRUIK edelgas
 152. neonazi GEBRUIK nationaal-socialisme
 153. neonbuis GEBRUIK verlichtingsmateriaal
 154. Nepal
 155. net voor datatransmissie GEBRUIK transmissienet
 156. netto begunstigde
 157. netto bijdrager
 158. Netwerk van Europese centra voor de consument
 159. netwerk van ondernemingen GEBRUIK samenwerking tussen ondernemingen
 160. netwerkplanning GEBRUIK beheerstechniek
 161. netwerkserver
 162. Neufchâtel GEBRUIK zachte kaas
 163. neurobiologie
 164. neurologie
 165. neutraal land GEBRUIK neutraliteit
 166. neutralisme GEBRUIK neutraliteit
 167. neutraliteit
 168. neutraliteitsplicht GEBRUIK plichten van de ambtenaar
 169. neutron GEBRUIK elementair deeltje
 170. neutronenbom GEBRUIK kernwapen
 171. new age GEBRUIK nieuwe religie
 172. Newfoundland GEBRUIK Canada
 173. Next European Torus GEBRUIK Joint European Torus
 174. NGO GEBRUIK niet-gouvernementele organisatie
 175. Nicaragua
 176. nicotineverslaving
 177. Niederösterreich
 178. Niedersachsen
 179. nieraandoening
 180. nierziekte GEBRUIK nieraandoening
 181. niet dodelijk wapen
 182. niet in loondienst verkregen inkomen
 183. niet in loondienst verrichte arbeid
 184. niet op de begroting opgevoerde uitgaven
 185. niet rechtsbevoegd zijn GEBRUIK rechtsbevoegdheid
 186. niet voor voedingsmiddelen bestemd additief GEBRUIK toeslagstof
 187. niet-alcoholhoudende drank
 188. niet-alimentair gebruik van een landbouwproduct GEBRUIK alternatief gebruik van een landbouwproduct
 189. niet-autonoom gebied
 190. niet-beroepsbevolking
 191. niet-beroepsmagistraat
 192. niet-commerciële dienstverlening GEBRUIK quartaire sector
 193. niet-commerciële sector GEBRUIK non-profitsector
 194. niet-commerciële vennootschap
 195. niet-commerciële winst GEBRUIK winst
 196. niet-deelnemend land
 197. niet-duurzame consumptiegoederen GEBRUIK consumptiegoederen
 198. niet-duurzame goederen
 199. niet-Europese taal
 200. niet-geassocieerd land