Eurovoc, meertalige thesaurus van de Europese Unie

 1. OAE GEBRUIK Afrikaanse Unie
 2. OAP GEBRUIK Aziatische Organisatie voor de productiviteit
 3. OAPEC GEBRUIK Organisatie van Arabische olie-exporterende landen
 4. OAS GEBRUIK Organisatie van Amerikaanse Staten
 5. OAS-landen
 6. Obalno-kraška
 7. Oberösterreich GEBRUIK Opper-Oostenrijk
 8. oblast Kaliningrad GEBRUIK Kaliningradvraagstuk
 9. obligatie
 10. observatie
 11. observatietechniek GEBRUIK observatie
 12. obstetrie GEBRUIK gynaecologie
 13. OCAM GEBRUIK Afrikaans-Mauritiaanse Gemeenschappelijke Organisatie
 14. OCAS GEBRUIK Centraal-Amerikaans Integratiesysteem
 15. occasionele arbeid GEBRUIK incidenteel werk
 16. oceaan
 17. Oceanië
 18. oceanografie
 19. oceanologie GEBRUIK oceanografie
 20. OCM GEBRUIK opencoördinatiemethode
 21. OCR GEBRUIK optisch herkennen van tekens
 22. octrooi
 23. octrooirecht
 24. ODECA-landen GEBRUIK SICA-landen
 25. OEES GEBRUIK OESO
 26. Oeganda
 27. Oekraïne
 28. OESO
 29. OESO-landen
 30. oester GEBRUIK weekdier
 31. oesterteelt GEBRUIK schelpdierenteelt
 32. Oezbekistan
 33. off-linesysteem GEBRUIK informatiesysteem
 34. off-shore-boring GEBRUIK offshoreboring
 35. off-shore-installatie GEBRUIK offshore-installatie
 36. offerteaanvraag GEBRUIK aanbesteding bij inschrijving
 37. officieel bezoek
 38. officieel document
 39. officieel Portugeestalige Afrikaanse landen GEBRUIK Portugeestalig Afrika
 40. officieel samenwonen GEBRUIK geregistreerd samenwonen
 41. officieel stempel
 42. officiële markt GEBRUIK gereglementeerde markt
 43. officiële publicatie GEBRUIK officieel document
 44. officiële statistiek
 45. officiële taal
 46. officiële verklaring
 47. offsetdruk GEBRUIK drukkerij
 48. offshore-installatie
 49. offshoreboring
 50. offshoremateriaal GEBRUIK offshore-installatie
 51. OGB GEBRUIK Orgaan voor Geschillenbeslechting
 52. OHCHR GEBRUIK Hoge Commissaris voor de mensenrechten
 53. OIB GEBRUIK Internationaal Onderwijsbureau
 54. OIE GEBRUIK Wereldorganisatie voor diergezondheid
 55. OLAF GEBRUIK Europees Bureau voor fraudebestrijding
 56. olefinen GEBRUIK koolwaterstof
 57. oliedollar
 58. oliehoudend gewas
 59. oliehoudend zaad GEBRUIK oliehoudend gewas
 60. olieleiding
 61. oliën en vetten
 62. olienoot GEBRUIK aardnoot
 63. olieopslagplaats GEBRUIK opslag van koolwaterstoffen
 64. olieplant GEBRUIK oliehoudend gewas
 65. olieslagerij
 66. olietanker GEBRUIK tanker
 67. olieveld
 68. olievervuiling GEBRUIK verontreiniging door koolwaterstoffen
 69. olievlas GEBRUIK lijnzaad
 70. olievlek GEBRUIK verontreiniging door koolwaterstoffen
 71. olifant GEBRUIK wild zoogdier
 72. oligarchie
 73. oligo-element GEBRUIK spoorelement
 74. oligopolie
 75. oligopsonie
 76. olijf
 77. olijfkoek GEBRUIK olijf
 78. olijfolie
 79. olijventeelt
 80. Olomouc
 81. Olt
 82. Olympische Spelen
 83. Oman
 84. ombudsman GEBRUIK bemiddelaar
 85. omgangsrecht
 86. omploegen GEBRUIK grondbewerking
 87. omrekeningskoers
 88. omrekeningskoers voor de landbouw GEBRUIK representatieve koers
 89. omschakeling melk-vlees
 90. omschakeling op tuinbouw
 91. omschakeling van arbeidskrachten GEBRUIK werkverandering
 92. omschakeling van de industrie GEBRUIK industriële reorganisatie
 93. omschakeling van het veebestand
 94. omschakeling van ondernemingen GEBRUIK industriële omschakeling
 95. omschakeling van werknemers GEBRUIK werkverandering
 96. omscholing
 97. omvang van de landbouwonderneming GEBRUIK bedrijfsoppervlakte
 98. omvang van de onderneming GEBRUIK ondernemingsgrootte
 99. omvang van de transacties
 100. omvang van de vangst GEBRUIK visvangst
 101. omvang van het handelsverkeer
 102. omvang van het krediet GEBRUIK kredietbeleid
 103. omvorming tot beroepsleger GEBRUIK beroepsleger
 104. omzendbrief GEBRUIK rondschrijven
 105. omzet
 106. omzetbelasting GEBRUIK BTW
 107. omzetting van EG-richtlijnen GEBRUIK nationale uitvoeringsmaatregel
 108. omzetting van energie
 109. on-linehandel GEBRUIK elektronische handel
 110. on-linesysteem GEBRUIK informatiesysteem
 111. Onafhankelijke Staat Papoea-Nieuw-Guinea GEBRUIK Papoea-Nieuw-Guinea
 112. Onafhankelijke Staat Samoa GEBRUIK Samoa
 113. onafhankelijkheid van de rechtbanken GEBRUIK onafhankelijkheid van de rechterlijke macht
 114. onafhankelijkheid van de rechterlijke macht
 115. onafhankelijkheid van energie
 116. onafhankelijkheid van voedselhulp
 117. onafhankelijkheidsoorlog
 118. onafhankelijkheidspartij
 119. onbespeelde cassette GEBRUIK magnetische drager
 120. onbetaald verlof
 121. onbetaald werk
 122. onbetaalde arbeid GEBRUIK onbetaald werk
 123. onder curatele GEBRUIK voogdijschap
 124. onderaanneming
 125. onderbevolking
 126. onderbezetting GEBRUIK gedeeltelijke werkloosheid
 127. onderdeel
 128. onderdrukking van fraude GEBRUIK fraude
 129. ondergronds vervoer
 130. ondergrondse economie
 131. ondergrondse literatuur GEBRUIK grijze literatuur
 132. ondergrondse ontginning GEBRUIK mijn
 133. ondergrondse opslag GEBRUIK opslag van koolwaterstoffen
 134. ondergrondse opslag van afvalstoffen
 135. ondergrondse verontreiniging GEBRUIK bodemverontreiniging
 136. onderhandeling van een overeenkomst GEBRUIK internationale onderhandeling
 137. onderhandeling van Tokio
 138. onderhandelingen betreffende een EG-overeenkomst
 139. onderhandelingen over de beperking van strategische kernwapens GEBRUIK Salt-verdragen
 140. onderhandelingen over de vermindering van strategische kernwapens GEBRUIK START-overeenkomst
 141. onderhandelingen van Genève GEBRUIK wapenbeperking
 142. onderhandelingsbevoegdheid
 143. onderhandelingspraktijk
 144. onderhandelingsprocedure GEBRUIK internationale onderhandeling
 145. onderhandse aanbesteding
 146. onderhoud
 147. onderhoud en reparatie GEBRUIK onderhoud
 148. onderhoudsmiddel
 149. onderhoudsplicht GEBRUIK alimentatieplicht
 150. onderling fonds GEBRUIK sociaal ziekenfonds
 151. onderlinge afspraak tussen producenten GEBRUIK mededingingsregeling
 152. onderlinge beroepsorganisatie GEBRUIK beroepsvereniging
 153. onderlinge beroepsovereenkomst
 154. onderlinge industriële betrekking GEBRUIK industriële interpenetratie
 155. onderlinge industriële uitwisseling GEBRUIK industriële interpenetratie
 156. ondermelk GEBRUIK magere melk
 157. ondernemer
 158. onderneming
 159. ONDERNEMING EN CONCURRENTIE
 160. onderneming in het buitenland GEBRUIK agentschap in het buitenland
 161. onderneming in moeilijkheden
 162. onderneming in onroerend goed
 163. onderneming met buitenlands kapitaal GEBRUIK buitenlandse onderneming
 164. onderneming met machtspositie GEBRUIK machtspositie
 165. onderneming van algemeen belang
 166. ondernemingen
 167. ondernemingengroepering GEBRUIK groep ondernemingen
 168. ondernemingsbeleid
 169. ondernemingscultuur GEBRUIK organisatiecultuur
 170. ondernemingsdirecteur
 171. ondernemingsgeest
 172. ondernemingsgrootte
 173. ondernemingsraad
 174. ondernemingsrecht GEBRUIK vennootschapsrecht
 175. ondernemingsvorm
 176. onderontwikkeld gebied GEBRUIK minder begunstigd gebied
 177. onderontwikkeling
 178. ondersteuning GEBRUIK economische steun
 179. ondersteuning van de prijzen
 180. ondersteuning van de regionale ontwikkeling GEBRUIK regionale steun
 181. ondersteuning van landbouwprijzen
 182. ondertekening van een contract GEBRUIK contract
 183. ondertekening van een overeenkomst
 184. ondervoeding
 185. ondervoorzitter EP
 186. ondervoorzitter van het Europees Parlement GEBRUIK ondervoorzitter EP
 187. ondervoorzitter van het Parlement
 188. onderwijs
 189. onderwijs
 190. onderwijs door middel van een computer GEBRUIK computerondersteund onderwijs
 191. onderwijs in de exacte vakken
 192. onderwijs onder toezicht
 193. onderwijs op afstand
 194. onderwijs voor arbeiders GEBRUIK onderwijs voor volwassenen
 195. onderwijs voor beginners GEBRUIK elementair onderwijs
 196. onderwijs voor buitengewoon begaafden GEBRUIK buitengewoon onderwijs
 197. onderwijs voor buitenlanders
 198. onderwijs voor ouders GEBRUIK onderwijs voor volwassenen
 199. onderwijs voor volwassenen
 200. onderwijs voor vrouwen GEBRUIK onderwijs voor volwassenen