Eurovoc, meertalige thesaurus van de Europese Unie

 1. paard GEBRUIK paardachtige
 2. paardachtige
 3. paardenvlees
 4. paardevlees GEBRUIK paardenvlees
 5. pacht van de grond GEBRUIK pachtprijs
 6. pachtcontract
 7. pachten van een boerenbedrijf
 8. pachter GEBRUIK landbouwer
 9. pachtkamer GEBRUIK judiciële rechtspraak
 10. pachtovereenkomst GEBRUIK pachtcontract
 11. pachtprijs
 12. pachtsom GEBRUIK pachtprijs
 13. Pacifische Gemeenschap GEBRUIK Secretariaat van de Pacifische Gemeenschap
 14. pacifisme
 15. Pakistan
 16. pakketje GEBRUIK postdienst
 17. Palau
 18. paleisrevolutie GEBRUIK staatsgreep
 19. Palestijnse Autonome Gebieden
 20. Palestijnse Bevrijdingsorganisatie
 21. Palestijnse kwestie
 22. palliatieve zorg
 23. palmnoot
 24. palmolie GEBRUIK plantaardige olie
 25. Pan-Europese beweging GEBRUIK Europese beweging
 26. panacheren
 27. Panama
 28. Panamakanaal
 29. Panamazone GEBRUIK Panamakanaal
 30. pand GEBRUIK garantie
 31. Panevėžys
 32. pantserwagen GEBRUIK gevechtsvoertuig
 33. papaja GEBRUIK tropische vruchten
 34. papier
 35. papierfabriek GEBRUIK pulp- en papierindustrie
 36. papiergeld
 37. papierpulp GEBRUIK papier
 38. papierwarenindustrie GEBRUIK pulp- en papierindustrie
 39. Papoea-Nieuw-Guinea
 40. paprika GEBRUIK vruchtgewas
 41. Papua-Nieuw-Guinea GEBRUIK Papoea-Nieuw-Guinea
 42. parachemie
 43. paraffine
 44. parafiscale heffing
 45. parafiscaliteit GEBRUIK parafiscale heffing
 46. Paraguay
 47. paramedisch beroep
 48. paramedisch onderwijs
 49. paramedisch personeel GEBRUIK paramedisch beroep
 50. paramilitaire troepen
 51. parasietenbestrijding GEBRUIK fytosanitaire behandeling
 52. parasitaire ziekte GEBRUIK infectieziekte
 53. parasitologie
 54. paraxyleen GEBRUIK koolwaterstof
 55. Pardubice
 56. parfum GEBRUIK cosmetisch product
 57. Paritair Comité ACS-EG
 58. paritair comité EG
 59. Paritaire Vergadering ACS-EG
 60. pariteit
 61. park GEBRUIK groenvoorzieningen
 62. parkeergeld
 63. parkeerlicht GEBRUIK voertuigverlichting
 64. parkeermeter GEBRUIK parkeergeld
 65. parkeerterrein
 66. parket GEBRUIK openbaar ministerie
 67. parlement
 68. parlement
 69. Parlement van de Andesgemeenschap GEBRUIK Andesparlement
 70. parlementair mandaat GEBRUIK mandaat
 71. parlementair onderzoek
 72. parlementair stelsel
 73. parlementair toezicht
 74. parlementair veto GEBRUIK amendement
 75. parlementair voorrecht GEBRUIK privilege
 76. parlementaire afvaardiging GEBRUIK parlementaire delegatie
 77. parlementaire commissie
 78. parlementaire commissie EG GEBRUIK commissie EP
 79. parlementaire delegatie
 80. parlementaire democratie GEBRUIK representatieve democratie
 81. parlementaire diplomatie
 82. parlementaire enquête GEBRUIK parlementair onderzoek
 83. parlementaire interpellatie
 84. parlementaire interventie GEBRUIK parlementsdebat
 85. parlementaire kamer
 86. parlementaire monarchie
 87. parlementaire onschendbaarheid
 88. parlementaire procedure
 89. parlementaire stemming
 90. parlementaire subcommissie GEBRUIK parlementaire commissie
 91. parlementaire vergadering
 92. parlementaire vraag
 93. parlementaire zetel
 94. parlementsdebat
 95. parlementslid GEBRUIK afgevaardigde
 96. parlementspresidium
 97. parlementsstukken
 98. parlementsvergadering
 99. parlementsverkiezing
 100. parlementszitting
 101. Parmigiano-Reggianokaas GEBRUIK harde kaas
 102. participatie GEBRUIK deelneming
 103. participatie van de werknemer GEBRUIK participatie van de werknemers
 104. participatie van de werknemers
 105. participatie van vrouwen
 106. participatiemaatschappij
 107. participatieve democratie
 108. particulier bedrijf GEBRUIK particuliere onderneming
 109. particulier bos
 110. particulier onderwijs
 111. particuliere bank
 112. particuliere beveiliging GEBRUIK beveiliging en bewaking
 113. particuliere ecu
 114. particuliere eigendom
 115. particuliere hulp
 116. particuliere investering
 117. particuliere onderneming
 118. particuliere school GEBRUIK particulier onderwijs
 119. particuliere sector GEBRUIK particuliere onderneming
 120. particuliere tuin
 121. particuliere verzekering
 122. particuliere voorraad
 123. partijafsplitsing GEBRUIK politieke verdeeldheid
 124. partijbestuur
 125. partijcongres
 126. partijfinanciering
 127. partijlidmaatschap GEBRUIK lidmaatschap van een politieke partij
 128. partijorganisatie
 129. Partners voor de vrede
 130. partnerschap overheid — particuliere sector GEBRUIK publiek-private samenwerking
 131. parttimewerk GEBRUIK deeltijdarbeid
 132. pasgeborene GEBRUIK vroegste kinderjaren
 133. paspoort
 134. paspoortunie GEBRUIK Europees paspoort
 135. passagier
 136. passagiersschip GEBRUIK boot
 137. passementwerk GEBRUIK garen en band
 138. passief veredelingsverkeer GEBRUIK passieve veredeling
 139. passieve veredeling
 140. pasteurisatie
 141. pastinaak GEBRUIK knolgewas
 142. pataat GEBRUIK aardappel
 143. patent GEBRUIK octrooi
 144. patriotisme GEBRUIK patriottistische beweging
 145. patriottistische beweging
 146. pausdom GEBRUIK katholicisme
 147. pauselijk besluit
 148. pauselijke bul GEBRUIK pauselijk besluit
 149. pay-tv
 150. pedagogie GEBRUIK pedagogische methode
 151. pedagogisch experiment GEBRUIK nieuwe pedagogie
 152. pedagogisch onderzoek GEBRUIK nieuwe pedagogie
 153. pedagogische methode
 154. pedagogische opleiding GEBRUIK opleiding van leerkrachten
 155. pedagogische oriëntatie GEBRUIK voorlichting inzake schoolkeuze
 156. pedagogische vernieuwing GEBRUIK nieuwe pedagogie
 157. pediatrie
 158. pedofilie
 159. peer GEBRUIK pitvrucht
 160. pelgrimstocht GEBRUIK religieus toerisme
 161. Peloponnesos
 162. pelsdier
 163. pendel
 164. pendel platteland-stad
 165. penitentiair recht
 166. pensioenfonds GEBRUIK aanvullend pensioen
 167. pensioengerechtigde leeftijd GEBRUIK gepensioneerde
 168. pensioenleeftijd GEBRUIK pensioenvoorwaarden
 169. pensioenstelsel GEBRUIK gepensioneerde
 170. pensioenvoorwaarden
 171. perceel
 172. perfectionering van producten GEBRUIK productontwerp
 173. periferie
 174. periode-eigendom
 175. periodiek GEBRUIK tijdschrift
 176. permanent comité EG
 177. Permanent Comité VN
 178. permanent hof van arbitrage GEBRUIK internationale arbitrage
 179. permanente aanbesteding GEBRUIK openbare aanbesteding
 180. permanente commissie GEBRUIK vaste commissie
 181. permanente educatie
 182. permanente vertegenwoordiging bij de EU
 183. permanente vorming GEBRUIK permanente educatie
 184. peroxide GEBRUIK oxide
 185. perquisitie GEBRUIK huiszoeking
 186. pers
 187. persagentschap
 188. perscommuniqué
 189. personderneming
 190. personeel
 191. personeel in diplomatieke dienst
 192. personeel op contractbasis
 193. personeel van de delegatie GEBRUIK personeel in diplomatieke dienst
 194. personeelsadministratie GEBRUIK personeelsbeheer
 195. personeelsafgevaardigde GEBRUIK ondernemingsraad
 196. personeelsbeheer
 197. Personeelsbeheer en bezoldiging
 198. personeelsbenoeming
 199. personeelsbestand GEBRUIK ondernemingsgrootte
 200. personeelsinkrimping GEBRUIK afschaffing van arbeidsplaatsen