Eurovoc, meertalige thesaurus van de Europese Unie

 1. Raad ACS-EEG GEBRUIK Raad van ministers ACS-EG
 2. Raad ACS-EG GEBRUIK Raad van ministers ACS-EG
 3. Raad Ecofin GEBRUIK Ecofin
 4. Raad EG GEBRUIK Raad van de Europese Unie
 5. Raad van Azië en de Stille Oceaan
 6. raad van beroep GEBRUIK judiciële rechtspraak
 7. raad van bestuur
 8. Raad van de Baltische-Zeestaten GEBRUIK Raad van de Oostzeestaten
 9. Raad van de EER GEBRUIK EER-Raad
 10. Raad van de Europese Unie
 11. Raad van de Oostzeestaten
 12. Raad van de Unie GEBRUIK Raad van de Europese Unie
 13. Raad van Europa
 14. Raad van gemeenten en regio's van Europa
 15. Raad van gouverneurs GEBRUIK besluitvormend orgaan
 16. raad van ministers
 17. Raad van ministers ACS-EG
 18. Raad van staten aan de Baltische Zee GEBRUIK Raad van de Oostzeestaten
 19. Raad van toezicht GEBRUIK medebeheer
 20. Raad voor culturele samenwerking
 21. Raad voor de Arabische economische eenheid
 22. Raad voor Samenwerking GEBRUIK Associatieraad EG
 23. Raad voor wederzijdse economische bijstand GEBRUIK Comecon
 24. raadgevend comité EG
 25. Raadgevend Comité EGKS GEBRUIK EGKS
 26. raadgevend comité landbouw GEBRUIK landbouwcomité
 27. Raadgevend Comité van de EER
 28. Raadgevende Vergadering ACS-EEG GEBRUIK Paritaire Vergadering ACS-EG
 29. raadgever GEBRUIK zelfstandig beroep
 30. raadpleging van de vakbond GEBRUIK raadpleging van de werknemers
 31. raadpleging van de werknemers
 32. raadpleging van het publiek GEBRUIK openbare raadpleging
 33. raadpleging van informatie
 34. raadplegingsprocedure
 35. raamwet GEBRUIK kaderwet
 36. raap GEBRUIK knolgewas
 37. raapolie GEBRUIK plantaardige olie
 38. raapzaad GEBRUIK koolzaad
 39. racisme
 40. radar GEBRUIK navigatiehulpmiddel
 41. radicale partij
 42. radijs GEBRUIK knolgewas
 43. radio-ecologie GEBRUIK stralingsbescherming
 44. radio-element GEBRUIK nucleaire chemie
 45. radio-isotoop GEBRUIK nucleaire chemie
 46. radio-ontvanger GEBRUIK radiotoestel
 47. radioactief afval
 48. radioactief afvalwater
 49. radioactief gevaar GEBRUIK kernongeval
 50. radioactief risico GEBRUIK kernongeval
 51. radioactieve besmetting GEBRUIK radioactieve verontreiniging
 52. radioactieve isotoop GEBRUIK nucleaire chemie
 53. radioactieve stof
 54. radioactieve substantie GEBRUIK radioactieve stof
 55. radioactieve verontreiniging
 56. radioactivering GEBRUIK nucleaire chemie
 57. radioactiviteit
 58. radiobiologie
 59. radiocommunicatie
 60. radiofrequentie GEBRUIK frequentieband
 61. radiografie GEBRUIK medische diagnose
 62. radioprogramma GEBRUIK audiovisueel programma
 63. radiotelefoon GEBRUIK radiocommunicatie
 64. radiotherapie GEBRUIK nucleaire geneeskunde
 65. radiotoestel
 66. radiotoxicologie GEBRUIK toxicologie
 67. radiouitzending
 68. radiozender GEBRUIK radiotoestel
 69. radiozendontvanger GEBRUIK radiotoestel
 70. radium GEBRUIK radioactieve stof
 71. radiumtherapie GEBRUIK nucleaire geneeskunde
 72. radon GEBRUIK edelgas
 73. raffineren van suiker
 74. rail-routevervoer GEBRUIK gecombineerd vervoer
 75. rail-wegvervoer GEBRUIK gecombineerd vervoer
 76. railvervoer GEBRUIK vervoer per spoor
 77. raket
 78. raketafweer
 79. raming op korte termijn
 80. raming op lange termijn
 81. raming op middellange termijn
 82. raming op zeer lange termijn GEBRUIK prospectief onderzoek
 83. raming van de begroting
 84. ramp door menselijk toedoen
 85. rampgebied
 86. randapparatuur
 87. rapport GEBRUIK verslag
 88. rapport Werner GEBRUIK Economische en Monetaire Unie
 89. Ras al-Khaimah GEBRUIK Verenigde Arabische Emiraten
 90. rassenconflict
 91. rassendesegregatie GEBRUIK rassendiscriminatie
 92. rassendiscriminatie
 93. rassengelijkheid GEBRUIK rassendiscriminatie
 94. rassenscheiding GEBRUIK rassendiscriminatie
 95. ratificatie van een overeenkomst
 96. ratificatiebevoegdheid
 97. rationalisatie GEBRUIK beheerstechniek
 98. rationalisatie van de budgettaire prioriteiten GEBRUIK budgettaire prioriteit
 99. rationalisatie van het GLB GEBRUIK GLB-hervorming
 100. rationeel gebruik van energie GEBRUIK energiebesparing
 101. rauwe melk
 102. RE GEBRUIK Europese munteenheid
 103. REAB GEBRUIK bedrijfstoeslagregeling
 104. reaffectatie binnen het bedrijf GEBRUIK interne overplaatsing
 105. reageerbuisbevruchting GEBRUIK bevruchting in vitro
 106. rebellenregering
 107. Reblochon GEBRUIK halfharde kaas
 108. reces GEBRUIK verdaging
 109. RECHT
 110. recht GEBRUIK juridische wetenschap
 111. recht om voor het gerecht te treden
 112. recht op afbeelding GEBRUIK beeldrecht
 113. recht op antwoord GEBRUIK rechtsregels voor informatie
 114. recht op arbeid
 115. recht op berechting GEBRUIK toegang tot de rechter
 116. recht op cultuur
 117. recht op een woning GEBRUIK rechtsregels volkshuisvesting
 118. recht op euthanasie GEBRUIK euthanasie
 119. recht op gezondheid
 120. recht op huisvesting
 121. recht op huisvestingssteun GEBRUIK recht op huisvesting
 122. recht op informatie
 123. recht op inmenging GEBRUIK inmenging
 124. recht op lichamelijke integriteit
 125. recht op onderwijs
 126. recht op ontwikkeling
 127. recht op privacy GEBRUIK eerbiediging van het privé-leven
 128. recht op privé-leven GEBRUIK eerbiediging van het privé-leven
 129. recht op verplaatsing GEBRUIK vrijheid van verkeer
 130. recht op zelfdoding GEBRUIK vrijheid van zelfbeschikking
 131. recht tot betogen
 132. recht van de consument GEBRUIK bescherming van de consument
 133. recht van de Europese Unie
 134. recht van initiatief
 135. recht van natrekking GEBRUIK eigendomsverkrijging
 136. recht van overname
 137. recht van overpad GEBRUIK servituut
 138. recht van toegang GEBRUIK servituut
 139. recht van vergadering GEBRUIK vrijheid van vergadering
 140. recht van vestiging
 141. recht van voorkoop
 142. rechtbank van eerste aanleg GEBRUIK judiciële rechtspraak
 143. rechtbank van koophandel GEBRUIK commerciële rechtspraak
 144. rechten en vrijheden
 145. rechten van de ambtenaar
 146. rechten van de arbeider GEBRUIK arbeidsrecht
 147. rechten van de burger GEBRUIK rechten van het individu
 148. rechten van de mens
 149. rechten van de patiënt GEBRUIK rechten van de zieke
 150. rechten van de slachtoffers GEBRUIK slachtofferhulp
 151. rechten van de stervende GEBRUIK rechten van de zieke
 152. rechten van de verdachte GEBRUIK rechten van de verdediging
 153. rechten van de verdediging
 154. rechten van de vrouw
 155. rechten van de zieke
 156. rechten van het dier GEBRUIK welzijn van dieren
 157. rechten van het GDT
 158. rechten van het gemeenschappelijk douanetarief GEBRUIK rechten van het GDT
 159. rechten van het individu
 160. rechten van het kind
 161. rechten van minderheden
 162. rechter
 163. rechter-commissaris GEBRUIK rechter
 164. rechterlijk beroep
 165. rechterlijk bevel
 166. rechterlijke bevoegdheid GEBRUIK jurisdictiebevoegdheid
 167. rechterlijke macht
 168. rechterlijke toetsing
 169. rechterlijke uitspraak GEBRUIK vonnis
 170. rechts GEBRUIK politieke rechtervleugel
 171. rechtsbescherming GEBRUIK toegang tot de rechter
 172. rechtsbevoegdheid
 173. rechtsbijstand
 174. rechtsbron
 175. rechtsbronnen en rechtstakken
 176. rechtse partijen GEBRUIK politieke rechtervleugel
 177. rechtsfilosofie GEBRUIK juridische filosofie
 178. rechtsgeleerde GEBRUIK rechterlijk beroep
 179. rechtsherstel GEBRUIK herstelrecht
 180. rechtsingang
 181. rechtsleer
 182. rechtsmethodiek
 183. rechtsmiddel
 184. rechtsmisbruik
 185. rechtspersoon
 186. rechtspersoonlijkheid GEBRUIK rechtstoestand
 187. rechtspraak
 188. rechtspraak
 189. rechtspraak in maritieme zaken GEBRUIK maritieme rechtspraak
 190. rechtspraak in sociale aangelegenheden GEBRUIK sociale rechtspraak
 191. rechtspraak voor minderjarigen
 192. rechtsregels volkshuisvesting
 193. rechtsregels voor de sociale zekerheid
 194. rechtsregels voor informatie
 195. rechtssociologie
 196. rechtssoevereiniteit
 197. rechtsstaat
 198. rechtsstelsel
 199. rechtstheorie GEBRUIK juridische filosofie
 200. rechtstoestand