Eurovoc, meertalige thesaurus van de Europese Unie

 1. SAARC GEBRUIK Zuid-Aziatische Associatie voor regionale samenwerking
 2. SAARC-landen
 3. Saarland
 4. Saba
 5. Sabah GEBRUIK Maleisië
 6. sabbatverlof GEBRUIK buitengewoon verlof
 7. sacharine GEBRUIK levensmiddelensurrogaat
 8. sacharose
 9. Sachsen GEBRUIK Saksen
 10. Sachsen-Anhalt GEBRUIK Saksen-Anhalt
 11. SACU GEBRUIK Douane-Unie van Zuidelijk Afrika
 12. SADC GEBRUIK Ontwikkelingsgemeenschap van Zuidelijk Afrika
 13. SAFER GEBRUIK grondkredietbank
 14. Sahara GEBRUIK woestijn
 15. Sahel
 16. Sahel-Afrika GEBRUIK Sahel
 17. Sahellanden GEBRUIK Sahel
 18. Saint Christopher en Nevis GEBRUIK Saint Kitts en Nevis
 19. Saint Kitts en Nevis
 20. Saint Lucia
 21. Saint Vincent en de Grenadines
 22. Saint-Barthélemy
 23. Saint-Marcellin GEBRUIK zachte kaas
 24. Saint-Pierre en Miquelon
 25. Saksen
 26. Saksen-Anhalt
 27. Salaj
 28. salariële bijdrage GEBRUIK sociale bijdrage
 29. salaris GEBRUIK loon
 30. salaristrap GEBRUIK loonschaal
 31. salarisvermindering
 32. salarisverschil GEBRUIK gelijkheid van beloning
 33. saldo van een exploitatierekening GEBRUIK bedrijfsresultaat
 34. salicylzuur GEBRUIK organisch zuur
 35. Salomonseilanden
 36. salpeterzuur GEBRUIK anorganisch zuur
 37. SALT GEBRUIK Salt-verdragen
 38. Salt-verdragen
 39. Salzburg
 40. samengesteld materiaal
 41. samengesteld voedingsproduct
 42. samengesteld voedingsprodukt GEBRUIK samengesteld voedingsproduct
 43. samengesteld voer GEBRUIK industrieel voer
 44. samensmelting van ondernemingen GEBRUIK fusie van ondernemingen
 45. samenstelling van de bevolking
 46. samenstelling van een parlementaire commissie
 47. samenstelling van het Parlement
 48. samenvatting GEBRUIK samenvatting van een tekst
 49. samenvatting van een tekst
 50. samenwerking in binnenlandse aangelegenheden
 51. samenwerking op landbouwgebied
 52. samenwerking op milieugebied
 53. samenwerking op onderwijsgebied
 54. samenwerking tussen de EU en de NAVO
 55. samenwerking tussen gemeenten GEBRUIK vereniging van lagere overheden
 56. samenwerking tussen Instellingen GEBRUIK institutionele samenwerking
 57. samenwerking tussen ondernemingen
 58. samenwerkingsbeleid
 59. samenwerkingsbeleid
 60. samenwerkingsorgaan EU
 61. samenwerkingsovereenkomst
 62. samenwerkingsprocedure
 63. samenwerkingsraad GEBRUIK Associatieraad EG
 64. Samenwerkingsraad van de Golf
 65. samenwonen GEBRUIK ongehuwd samenleven
 66. Samoa
 67. San Marino
 68. sanering van de markt GEBRUIK regularisatie van de markt
 69. sanitaire installatie
 70. sanitaire veiligheid GEBRUIK gezondheidsinspectie
 71. SAO GEBRUIK stabilisatie- en associatieovereenkomst
 72. Sao Tomé en Principe
 73. Saoedi-Arabië
 74. Sapard GEBRUIK pretoetredingssteun
 75. SAR Hongkong GEBRUIK Hongkong
 76. SAR Macau GEBRUIK Macau
 77. Sarawak GEBRUIK Maleisië
 78. Sardinië
 79. satelliet
 80. Satellietcentrum van de Europese Unie
 81. satellietcommunicatie
 82. satellietnavigatie
 83. satellietorganisme EG GEBRUIK organen en agentschappen van de Europese Unie
 84. satellietstad
 85. Satu Mare
 86. Saudi-Arabië GEBRUIK Saoedi-Arabië
 87. Savinjska
 88. Sbrinzkaas GEBRUIK harde kaas
 89. scan GEBRUIK medische diagnose
 90. Scandinavië GEBRUIK Noord-Europa
 91. Scandinavisch land GEBRUIK Noord-Europa
 92. Scandinavische Raad GEBRUIK Noordse Raad
 93. scanner
 94. SCEU GEBRUIK Satellietcentrum van de Europese Unie
 95. schaaldieren
 96. schaalvrucht
 97. schaap GEBRUIK schapen
 98. schaarste
 99. schaarste aan arbeidskrachten GEBRUIK tekort aan arbeidskrachten
 100. schade
 101. schade aan het milieu GEBRUIK achteruitgang van het milieu
 102. schadegeval
 103. schadelijk organisme GEBRUIK vernietiging van de gewassen
 104. schadelijke plant
 105. schadelijke stof GEBRUIK giftige stof
 106. schadeloosstelling GEBRUIK vergoeding
 107. schadevergoeding
 108. schadeverzekering
 109. schaduwkabinet
 110. schakelaar GEBRUIK elektrisch materiaal
 111. schapekaas GEBRUIK schapenkaas
 112. schapen
 113. schapenkaas
 114. schapensoort GEBRUIK schapen
 115. schapenvlees
 116. schapevlees GEBRUIK schapenvlees
 117. scharrelkip GEBRUIK pluimveehouderij op de grond
 118. schatkist
 119. schatkistbiljet
 120. schatting van de hulpbronnen GEBRUIK evaluatie van de hulpbronnen
 121. scheepsbouw
 122. scheepsbouwindustrie GEBRUIK scheepsbouw
 123. scheepsbouwkunde GEBRUIK scheepsbouw
 124. scheepsconstructie GEBRUIK scheepsbouw
 125. scheepskaping GEBRUIK piraterij
 126. scheepslading GEBRUIK lading
 127. scheepspapieren GEBRUIK voertuigdocumenten
 128. scheepsvlag
 129. scheepswerf GEBRUIK scheepsbouw
 130. scheiding der machten
 131. scheiding tussen kerk en staat
 132. scheiding van goederen GEBRUIK gerechtelijke scheiding
 133. scheiding van tafel en bed GEBRUIK gerechtelijke scheiding
 134. scheidsgerecht GEBRUIK scheidsrechtspraak
 135. scheidsrechterlijke procedure GEBRUIK arbitrage
 136. scheidsrechtspraak
 137. scheikunde
 138. schelpdierenteelt
 139. schelpenteelt GEBRUIK schelpdierenteelt
 140. schending van de rechten van de mens GEBRUIK rechten van de mens
 141. schending van de wet GEBRUIK toepassing van de wet
 142. schending van het communautaire recht
 143. schending van het EG-verdrag GEBRUIK schending van het communautaire recht
 144. schending van telefoongeheim GEBRUIK telefoon- en briefgeheim
 145. Schengen-informatiesysteem
 146. schenking
 147. schepen GEBRUIK plaatselijk verkozene
 148. schepping van arbeidsplaatsen GEBRUIK schepping van werkgelegenheid
 149. schepping van werkgelegenheid
 150. scheuring in de partij GEBRUIK politieke verdeeldheid
 151. schijnhuwelijk
 152. schilder GEBRUIK beroep in de kunst
 153. schilderkunst
 154. schilderwerk GEBRUIK bouwtechniek
 155. schildpad GEBRUIK reptiel
 156. schimmelkaas
 157. schip GEBRUIK boot
 158. schipper GEBRUIK varend en vliegend personeel
 159. Schleswig-Holstein GEBRUIK Sleeswijk-Holstein
 160. schnaps GEBRUIK brandewijn
 161. schoeisel GEBRUIK schoenindustrie
 162. schoenindustrie
 163. scholenkaart GEBRUIK scholenspreiding
 164. scholenspreiding
 165. schone industrie GEBRUIK schone technologie
 166. schone kunsten
 167. schone technologie
 168. school GEBRUIK onderwijsinstelling
 169. school in het buitenland
 170. school voor doofstommen GEBRUIK buitengewoon onderwijs
 171. school voor gehandicapte kinderen GEBRUIK buitengewoon onderwijs
 172. school voor slechthorende kinderen GEBRUIK buitengewoon onderwijs
 173. schooladministratie GEBRUIK onderwijsadministratie
 174. schoolbenodigdheden GEBRUIK onderwijsmateriaal
 175. schoolbezoek
 176. schoolboek
 177. schoolexamen
 178. schoolgeneeskunde
 179. schoolinspectie
 180. schoolkantine
 181. schoolleven
 182. schoolomgeving
 183. schoolopleiding GEBRUIK onderwijs
 184. schoolplicht
 185. schoolprogramma GEBRUIK onderwijsprogramma
 186. schoolradio GEBRUIK onderwijs op afstand
 187. schoolradio-uitzending GEBRUIK onderwijs op afstand
 188. schoolresultaat
 189. schoolsysteem GEBRUIK onderwijssysteem
 190. schooltelevisie GEBRUIK onderwijs op afstand
 191. schooltelevisie-uitzending GEBRUIK onderwijs op afstand
 192. schooltijdschema
 193. schooltoelage GEBRUIK studietoelage
 194. schooluitwisseling
 195. schoolvervoer
 196. schoolwerk
 197. schoolwetgeving
 198. schoonheidsproduct GEBRUIK cosmetisch product
 199. schoonspoelen van tanks GEBRUIK verontreiniging door schepen
 200. schorseneer GEBRUIK knolgewas