Eurovoc, meertalige thesaurus van de Europese Unie

 1. taakdiversificatie GEBRUIK humanisering van de arbeid
 2. taakverrijking GEBRUIK humanisering van de arbeid
 3. taakverruiming GEBRUIK humanisering van de arbeid
 4. taal
 5. taalbeleid
 6. taalgebied GEBRUIK taalgroep
 7. taalgebruik
 8. taalgroep
 9. taalgroepering GEBRUIK taalgroep
 10. taalkunde GEBRUIK taalwetenschap
 11. taalminderheid GEBRUIK taalgroep
 12. taalonderwijs
 13. taalwetenschap
 14. tabak
 15. tabaksindustrie
 16. TAC GEBRUIK toegestane vangst
 17. tachograaf GEBRUIK snelheidsvoorschriften
 18. tactisch kernwapen
 19. tactisch wapen GEBRUIK tactisch kernwapen
 20. Tadzjikistan
 21. tafeldruif GEBRUIK druif
 22. tafelwijn
 23. Tahiti GEBRUIK Frans-Polynesië
 24. taiga GEBRUIK boreaal bos
 25. Taiwan
 26. talenbeleid GEBRUIK taalbeleid
 27. tandarts
 28. tandheelkunde
 29. tandtechnicus GEBRUIK paramedisch beroep
 30. tandverzorging GEBRUIK tandheelkunde
 31. tank GEBRUIK gevechtsvoertuig
 32. tankauto GEBRUIK bedrijfsvoertuig
 33. tanker
 34. tankwagen GEBRUIK bedrijfsvoertuig
 35. tantalium
 36. tantième GEBRUIK niet in loondienst verkregen inkomen
 37. Tanzania
 38. tapijten
 39. tapioca GEBRUIK zetmeel
 40. TARGET-systeem GEBRUIK betaling binnen de Gemeenschap
 41. TARIC
 42. tariefakkoord GEBRUIK tariefovereenkomst
 43. tariefbeleid
 44. tariefbeleid
 45. tariefbepaling van communicaties GEBRUIK communicatietarief
 46. tariefconcessie GEBRUIK voorkeurtarief
 47. tariefcontingent
 48. tariefindeling GEBRUIK tariefnomenclatuur
 49. tariefnomenclatuur
 50. tariefonderhandeling
 51. tariefovereenkomst
 52. tariefplafond
 53. tariefpreferentie GEBRUIK voorkeurtarief
 54. tariefspecialisatie
 55. tariefsupplement
 56. tariefverlaging
 57. tariefvoordeel GEBRUIK voorkeurtarief
 58. tariefvrijstelling GEBRUIK douanevrijstelling
 59. tariefzone
 60. tarifaire barrière GEBRUIK tarifaire handelsbelemmering
 61. tarifaire bescherming GEBRUIK tarifaire handelsbelemmering
 62. tarifaire handelsbelemmering
 63. tarifaire hindernis GEBRUIK tarifaire handelsbelemmering
 64. tarifaire vrijstelling GEBRUIK vrijstelling van douanerechten
 65. tarifering GEBRUIK vaststelling van de prijzen
 66. tarwe
 67. Tauragė
 68. tax-free GEBRUIK douanevrijstelling
 69. taxatie GEBRUIK fiscaliteit
 70. taxatie van de prijzen
 71. taxfreeshop GEBRUIK belastingvrije verkoop
 72. taxi
 73. te koop aanbieden GEBRUIK verkoop
 74. teach-in-programmering
 75. teamwerk
 76. technicus GEBRUIK technisch beroep
 77. technisch beroep
 78. technisch comité EG
 79. technisch onderwijs
 80. technisch onderzoek GEBRUIK toegepast onderzoek
 81. technisch personeel GEBRUIK technisch beroep
 82. technisch reglement
 83. technische belemmering
 84. technische bijstand GEBRUIK technische samenwerking
 85. technische commissie van de Verenigde Naties GEBRUIK technische VN-Commissie
 86. technische documentatie GEBRUIK documentatie
 87. technische hulp GEBRUIK technische samenwerking
 88. technische informatie GEBRUIK informatie
 89. technische keramiek
 90. technische keuring
 91. technische norm
 92. technische opleiding GEBRUIK technisch onderwijs
 93. technische samenwerking
 94. technische specificatie
 95. technische VN-Commissie
 96. technische voorschriften
 97. technische vooruitgang GEBRUIK technologische verandering
 98. technische voorzieningen van gebouwen
 99. technologie
 100. technologie en technische voorschriften
 101. technologie voor dubbel gebruik
 102. technologiebeleid GEBRUIK onderzoeksbeleid
 103. technologiebeoordeling GEBRUIK technologische evaluatie
 104. technologieoverdracht GEBRUIK overdracht van technologie
 105. technologiepark
 106. technologisch onderzoek GEBRUIK toegepast onderzoek
 107. technologisch procédé
 108. technologisch risico GEBRUIK industrieel risico
 109. technologische afhankelijkheid GEBRUIK technologische onafhankelijkheid
 110. technologische evaluatie
 111. technologische onafhankelijkheid
 112. technologische ontwikkeling GEBRUIK technologische verandering
 113. technologische optie GEBRUIK gekozen technologie
 114. technologische verandering
 115. technologische vernieuwing GEBRUIK vernieuwing
 116. technologische vooruitzichten
 117. technologische werkloosheid
 118. teelt in kassen GEBRUIK kascultuur
 119. teelt onder glas GEBRUIK kascultuur
 120. teelt onder plastic
 121. teelt van landbouwgewassen voor brandstofproductie
 122. teelt van oliehoudende gewassen
 123. teelt van schaaldieren
 124. teelt van tropisch gewas
 125. teelt van tropische gewassen GEBRUIK teelt van tropisch gewas
 126. teelt van zijderupsen GEBRUIK zijdecultuur
 127. teeltkunde GEBRUIK zoötechniek
 128. teer GEBRUIK aardolieproduct
 129. tegelwerk GEBRUIK bouwtechniek
 130. tegencultuur GEBRUIK cultureel verschil
 131. tegenprestatie in een overeenkomst
 132. tegenwaarde van de hulp GEBRUIK voorwaarde van hulpverlening
 133. tegenwoordige tijd GEBRUIK hedendaagse geschiedenis
 134. tekening GEBRUIK ontwerp en model
 135. tekort
 136. tekort aan arbeidskrachten
 137. tekstverwerkende machine GEBRUIK kantoormachine
 138. tekstverwerking
 139. tektoniek GEBRUIK geologie
 140. telebankieren GEBRUIK elektronische bankhandeling
 141. telecommunicatie
 142. telecommunicatie-industrie
 143. telecommunicatiebeleid
 144. telecommunicatiekabel GEBRUIK telecommunicatiemateriaal
 145. telecommunicatiemateriaal
 146. telecommunicatienet GEBRUIK transmissienet
 147. telecommunicatieregelgeving
 148. telecommunicatiesatelliet GEBRUIK satellietcommunicatie
 149. telecommunicatietechnologie GEBRUIK telecommunicatie
 150. teleconferentie
 151. teleconsult GEBRUIK telezorg
 152. teledetectie
 153. teledistributie
 154. telefonie GEBRUIK telefoon
 155. telefoon
 156. telefoon- en briefgeheim
 157. telefooncentrale GEBRUIK telefoon
 158. telefoonkabel GEBRUIK telecommunicatiemateriaal
 159. telefoonmateriaal GEBRUIK telefoon
 160. telefoonnet GEBRUIK telefoon
 161. telefoontarief GEBRUIK communicatietarief
 162. telefoonvoorziening GEBRUIK telefoon
 163. telegraaf
 164. telekopiëren GEBRUIK fax
 165. telematica
 166. Teleorman
 167. teler GEBRUIK landbouwer
 168. teleshopping
 169. teletekst
 170. teletel GEBRUIK beeldschermtekst
 171. televisie
 172. televisie met hoge resolutie
 173. televisie-coproductie GEBRUIK audiovisuele coproductie
 174. televisie-uitzending GEBRUIK audiovisueel programma
 175. televisieontvanger GEBRUIK televisietoestel
 176. televisieprogramma GEBRUIK audiovisueel programma
 177. televisietoestel
 178. telewerk GEBRUIK werk op afstand
 179. telex
 180. telezorg
 181. telling
 182. telling van de stemmen
 183. tellurium GEBRUIK halfmetalen
 184. Telšiai
 185. tenlastelegging
 186. tentoonstelling GEBRUIK culturele manifestatie
 187. tenuitvoerlegging van de wet GEBRUIK toepassing van de wet
 188. tenuitvoerlegging van een arrest GEBRUIK tenuitvoerlegging van het vonnis
 189. tenuitvoerlegging van het vonnis
 190. terechtstelling GEBRUIK doodstraf
 191. termijn voor publicatie
 192. termijn voor publikatie GEBRUIK termijn voor publicatie
 193. termijn voor toepassing van de wet GEBRUIK toepassing van de wet
 194. termijndeposito GEBRUIK bankdeposito
 195. termijnmarkt
 196. terminologie
 197. terminoloog GEBRUIK beroep in het informatiewezen
 198. terrassenlandbouw
 199. terrestrisch ecosysteem GEBRUIK ecosysteem van het land
 200. territoriaal recht