Eurovoc, meertalige thesaurus van de Europese Unie

 1. v.z.w. GEBRUIK organisatie zonder winstoogmerk
 2. vaandel GEBRUIK vlag
 3. vaarbewijs
 4. vaars
 5. vaartuig GEBRUIK boot
 6. vaatwasmachine GEBRUIK huishoudelijk apparaat
 7. vaatwerk GEBRUIK huishoudelijk artikel
 8. vacante zetel
 9. vaccin
 10. vaccinatie
 11. vacuümindustrie
 12. vademecum GEBRUIK handboek
 13. vader GEBRUIK verwantschap
 14. vaderschapsverlof
 15. vakantie
 16. vakantiespreiding
 17. vakbeweging GEBRUIK vakbond
 18. vakbond
 19. vakbondorganisatie GEBRUIK vakbond
 20. vakbondsrechten
 21. vakbondsverkiezing
 22. vakbondsvertegenwoordiger
 23. vakbondsvrijheid
 24. vakcentrale
 25. vakverbond GEBRUIK vakbond
 26. vakverenigingsbestuur GEBRUIK beroepsvereniging
 27. Val d'Aosta
 28. Vâlcea
 29. Valencia
 30. valhelm GEBRUIK verkeersveiligheid
 31. vals geld GEBRUIK economisch delict
 32. valsemunterij
 33. valsheid in geschrifte
 34. valuta
 35. valutamarkt GEBRUIK wisselmarkt
 36. valutapakket
 37. valutaschommeling GEBRUIK zwevende wisselkoers
 38. valutatransactie
 39. van aardolie afgeleid product GEBRUIK aardolieproduct
 40. van visserij afhankelijk gebied
 41. vanadium
 42. vandalisme
 43. vangst per soort
 44. vangstgebied
 45. vangstquota
 46. Vanuatu
 47. varend en vliegend personeel
 48. variabele werktijden
 49. varken GEBRUIK varkens
 50. varkens
 51. varkenspest GEBRUIK veepest
 52. varkenssoort GEBRUIK varkens
 53. varkensstapel GEBRUIK varkens
 54. varkensvlees
 55. Värmland
 56. vasectomie GEBRUIK sterilisatie
 57. Vaslui
 58. vast kapitaal GEBRUIK productiegoederen
 59. vast stedelijk afval GEBRUIK huishoudelijk afval
 60. vaste baan GEBRUIK zekerheid van arbeidsplaats
 61. vaste commissie
 62. vaste planten GEBRUIK blijvend gewas
 63. Västerbotten
 64. Västernorrland
 65. vastgoedpromotie (B) GEBRUIK projectontwikkeling
 66. vastleggen van gegevens GEBRUIK invoer van gegevens
 67. vastleggingskrediet GEBRUIK aangaan van betalingsverplichtingen
 68. Västmanland
 69. Västra Götaland
 70. vaststelling van de prijzen
 71. vaststelling van de restitutie GEBRUIK restitutie bij uitvoer
 72. vaststelling van een heffing GEBRUIK landbouwheffing
 73. vaststelling van het loon
 74. vaststelling van in gebreke blijven GEBRUIK procedure wegens schending van het Gemeenschapsrecht
 75. vaststelling van premies GEBRUIK loonpremie
 76. Västsverige GEBRUIK West-Zweden
 77. Vaticaan GEBRUIK Heilige Stoel
 78. Vaticaanstad GEBRUIK Heilige Stoel
 79. VDU GEBRUIK beeldscherm
 80. vee GEBRUIK veestapel
 81. veekoek GEBRUIK industrieel voer
 82. veelpartijenstelsel GEBRUIK meerpartijenstelsel
 83. veeltaligheid
 84. veepest
 85. veerboot
 86. veestapel
 87. veeteelt
 88. veeteeltproduct GEBRUIK dierlijk product
 89. veevoeder
 90. veevoeding GEBRUIK voederen van dieren
 91. veevoer
 92. veiligheid in huis GEBRUIK ongeval thuis
 93. veiligheid op de weg GEBRUIK verkeersveiligheid
 94. veiligheid op het werk GEBRUIK arbeidsveiligheid
 95. veiligheid op zee
 96. veiligheid van de arbeider GEBRUIK arbeidsveiligheid
 97. veiligheid van de burger GEBRUIK burgerbescherming
 98. veiligheid van de kernreactor GEBRUIK nucleaire veiligheid
 99. veiligheid van gebouwen
 100. veiligheid van het luchttransport GEBRUIK veiligheid van het luchtverkeer
 101. veiligheid van het luchtverkeer
 102. veiligheid van het product
 103. veiligheid van het produkt GEBRUIK veiligheid van het product
 104. veiligheid van het vervoer
 105. veiligheid van kerninstallaties GEBRUIK nucleaire veiligheid
 106. veiligheid van personen GEBRUIK openbare veiligheid
 107. veiligheid van scheepvaarttransport GEBRUIK veiligheid op zee
 108. veiligheid van vaartuigen GEBRUIK veiligheid op zee
 109. veiligheid van vliegtuigen GEBRUIK veiligheid van het luchtverkeer
 110. veiligheid van voedingsmiddelen GEBRUIK voedselveiligheid
 111. veiligheidscontrole van Euratom GEBRUIK nucleaire veiligheid
 112. veiligheidsdienst GEBRUIK dienstpersoneel
 113. veiligheidsgordel GEBRUIK veiligheidsinrichting
 114. veiligheidsinrichting
 115. veiligheidsnorm
 116. Veiligheidsraad VN
 117. veiligheidstroepen GEBRUIK paramilitaire troepen
 118. veiling
 119. veldboon GEBRUIK peulvrucht
 120. veldonderzoek
 121. veldsprinkhaan GEBRUIK insect
 122. veldstudie GEBRUIK veldonderzoek
 123. Venetië
 124. Venezuela
 125. vennoot
 126. vennootschap
 127. vennootschap bij wijze van geldschieting GEBRUIK commanditaire vennootschap
 128. vennootschap en commandite GEBRUIK commanditaire vennootschap
 129. vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GEBRUIK besloten vennootschap
 130. vennootschap onder firma GEBRUIK personenvennootschap
 131. vennootschap op aandelen GEBRUIK kapitaalvennootschap
 132. vennootschapsbelasting
 133. vennootschapsrecht
 134. vensterglas GEBRUIK glas
 135. venter GEBRUIK straathandel
 136. ventilatie GEBRUIK klimaatbeheersing
 137. verandering van beroep GEBRUIK omscholing
 138. verandering van economisch stelsel GEBRUIK economische hervorming
 139. verandering van politiek stelsel
 140. verantwoordelijkheid van de ambtenaar GEBRUIK bestuurlijke verantwoordelijkheid
 141. verantwoordelijkheid van het bestuur GEBRUIK bestuurlijke verantwoordelijkheid
 142. verantwoordelijkheid voor ruimtevoorwerpen GEBRUIK gebruik van de ruimte
 143. verarming GEBRUIK verpaupering
 144. verassing GEBRUIK dood
 145. verband wetgeving-uitvoering
 146. verbetering van de arbeidsomstandigheden GEBRUIK humanisering van de arbeid
 147. verbetering van de bosbouw GEBRUIK bosbouwplanning
 148. verbetering van de woonomgeving GEBRUIK verbetering van woningen
 149. verbetering van het milieu GEBRUIK milieukwaliteit
 150. verbetering van levensomstandigheden GEBRUIK levensomstandigheden
 151. verbetering van woningen
 152. verbeurdverklaring van goederen
 153. verbinding via binnenwateren GEBRUIK vervoer over binnenwateren
 154. verbindingsstuk GEBRUIK leidingen
 155. verbindingsweg GEBRUIK transportnetwerk
 156. verbintenisrecht
 157. verblijf in een ziekenhuis GEBRUIK ziekenhuisopname
 158. verblijf van vreemdelingen GEBRUIK verblijfsrecht
 159. verblijfplaats
 160. verblijfskaart GEBRUIK verblijfsrecht
 161. verblijfsrecht
 162. verblijfsverbod GEBRUIK beperking van bewegingsvrijheid
 163. verbod tot commercialisering GEBRUIK beperking van commercialisering
 164. verbod van een partij GEBRUIK oprichting van een partij
 165. verboden wapen
 166. verbond van werkgevers
 167. verborgen gebrek GEBRUIK gebrekkig product
 168. verborgen werkloosheid
 169. verbouw van voedergewassen
 170. verbouw van voedingsgewassen
 171. verbouwingswijze
 172. verbranding GEBRUIK chemisch procédé
 173. verbranding van afval
 174. verbrandingsgas
 175. verbrandingsmotor GEBRUIK motor
 176. verbreken van een contract
 177. verbroedering van wijken GEBRUIK stedenband
 178. verbruik
 179. verbruik per hoofd
 180. verbruik per inwoner GEBRUIK verbruik per hoofd
 181. verbruiker GEBRUIK consument
 182. verbruiksbelasting
 183. verbruikscoöperatie
 184. verbruikskrediet GEBRUIK consumptief krediet
 185. verdachte GEBRUIK tenlastelegging
 186. verdaging
 187. verdamping GEBRUIK fysisch procédé
 188. verdeelsleutel
 189. verdelgingsmiddel
 190. verdeling naar geslacht
 191. verdeling per hoofd beroepsbevolking
 192. verdeling per inwoner
 193. verdeling van de belasting
 194. verdeling van de belastingdruk GEBRUIK verdeling van de belasting
 195. verdeling van de bevoegdheden
 196. verdeling van de communautaire financiering
 197. verdeling van de markt GEBRUIK marktverdeling
 198. verdeling van de productie
 199. verdeling van de produktie GEBRUIK verdeling van de productie
 200. verdeling van de rijkdom