Eurovoc, meertalige thesaurus van de Europese Unie

 1. WA-verzekering GEBRUIK wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering
 2. Waals Gewest
 3. waarborg GEBRUIK vooruitbetaling
 4. waardigheid van de patiënt GEBRUIK rechten van de zieke
 5. waardigheid van de persoon GEBRUIK vrijheid van zelfbeschikking
 6. waarmerk GEBRUIK officieel stempel
 7. waarnemend werk GEBRUIK tijdelijk werk
 8. waarnemer
 9. waarnemingsvliegtuig GEBRUIK militaire luchtvloot
 10. waarschijnlijk kiesgedrag
 11. waarschuwingsdienst voor aardbevingen
 12. WAEMU GEBRUIK West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie
 13. WAEMU-landen
 14. wagen GEBRUIK automobiel
 15. wagenpark
 16. wagon GEBRUIK voertuig op rails
 17. Wales
 18. Wallis en Futuna
 19. Wallonië GEBRUIK Waals Gewest
 20. walserij GEBRUIK metaalbewerking
 21. walsgoed GEBRUIK blok
 22. walswerk GEBRUIK installatie voor metaalindustrie
 23. walvis
 24. walvisachtige GEBRUIK zeezoogdier
 25. WAMU GEBRUIK West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie
 26. wapen GEBRUIK bewapening
 27. wapenbeheersing
 28. wapenbeperking
 29. wapenbezit GEBRUIK persoonlijk wapen
 30. wapenhandel
 31. wapenindustrie
 32. wapenleverantie GEBRUIK wapenvoorziening
 33. wapenlevering GEBRUIK wapenvoorziening
 34. wapenopslag
 35. wapensmokkel GEBRUIK wapenhandel
 36. wapenstilstand GEBRUIK staakt-het-vuren
 37. wapenvergunning GEBRUIK persoonlijk wapen
 38. wapenverkoop GEBRUIK wapenhandel
 39. wapenvoorziening
 40. warenhuis GEBRUIK grootwarenhuis
 41. warmtelozing
 42. warmtepomp
 43. Warschaupact GEBRUIK Organisatie van het Warschaupact
 44. Warschaupact-landen
 45. wasbak GEBRUIK sanitaire installatie
 46. wasmachine GEBRUIK huishoudelijk apparaat
 47. wasmiddel GEBRUIK onderhoudsmiddel
 48. Wassenaar Arrangement
 49. Wassenaar Arrangement betreffende de controle op de uitvoer van conventionele wapens en van goederen en technologieën voor tweeërlei gebruik GEBRUIK Wassenaar Arrangement
 50. wasserij
 51. water
 52. wateraanvoer GEBRUIK watervoorziening
 53. wateranalyse
 54. waterbehandeling
 55. waterbeheer
 56. waterbehoefte
 57. waterbouwkunde GEBRUIK waterhuishouding
 58. watercultuur
 59. waterhuishouding
 60. waterkrachtcentrale GEBRUIK energiecentrale
 61. waterleiding GEBRUIK watervoorziening
 62. waterloop
 63. waterplant
 64. waterrad GEBRUIK hydraulische machine
 65. waterreactor GEBRUIK kernreactor
 66. waterschap GEBRUIK waterbeheer
 67. watersport GEBRUIK plezierboot
 68. waterstof
 69. waterstofbom GEBRUIK kernwapen
 70. waterstofperoxide GEBRUIK oxide
 71. waterstofproductie
 72. waterstofproduktie GEBRUIK waterstofproductie
 73. waterturbine GEBRUIK hydraulische machine
 74. waterverbruik
 75. waterverontreinigende stof
 76. waterverontreiniging
 77. watervoerende laag GEBRUIK grondwater
 78. watervoorraad
 79. watervoorziening
 80. watervoorziening in de landbouw
 81. waterweg GEBRUIK waterwegennet
 82. waterwegennet
 83. waterzuchtige teelt GEBRUIK grondloze teelt
 84. waterzuivering GEBRUIK waterbehandeling
 85. WDO GEBRUIK Werelddouaneorganisatie
 86. WEAG GEBRUIK Europese bewapeningspolitiek
 87. web GEBRUIK internet
 88. weblog GEBRUIK blog
 89. website GEBRUIK internetsite
 90. wedde GEBRUIK loon
 91. wedden GEBRUIK kansspel
 92. weddenschap GEBRUIK kansspel
 93. weddeverlaging GEBRUIK salarisvermindering
 94. wederaanpassing op school
 95. wederinstelling van de douanerechten
 96. wederinstelling van het douanetarief GEBRUIK wederinstelling van de douanerechten
 97. wederinvoer
 98. wederrechtelijke handelspraktijk GEBRUIK concurrentiebeperking
 99. wederuitvoer
 100. wederverkoper
 101. wederzijdse bijstand
 102. wederzijdse economische afhankelijkheid
 103. wederzijdse erkenning van diploma's GEBRUIK erkenning van diploma's
 104. wederzijdse landbouwsteun
 105. wederzijdse rechtshulp in strafzaken GEBRUIK justitiële samenwerking in strafzaken EU
 106. wederzijdse solidariteit GEBRUIK wederzijdse bijstand
 107. weduwe GEBRUIK weduwschap
 108. weduwenpensioen GEBRUIK uitkering aan nabestaanden
 109. weduwnaar GEBRUIK weduwschap
 110. weduwschap
 111. weefgetouw GEBRUIK textielmachine
 112. weekblad GEBRUIK krant
 113. weekdier
 114. weekmaker
 115. weer en wind
 116. weerkunde GEBRUIK meteorologie
 117. wees
 118. weg binnen de bebouwde kom
 119. wegbebakening GEBRUIK bebakening
 120. wegcabotage
 121. wegcode GEBRUIK verkeersregels
 122. wegcontrole GEBRUIK politiecontrole
 123. wegenbelasting voor vrachtwagens GEBRUIK belasting naar aantal assen
 124. wegenbouw
 125. wegennet
 126. wegenplan GEBRUIK vervoersplanning
 127. wegkopen van arbeidskrachten
 128. wegnemen van organen GEBRUIK orgaantransplantatie
 129. wegtarief
 130. wegverbinding GEBRUIK wegennet
 131. wegverkeer
 132. wegvervoer
 133. wegwerpartikel GEBRUIK niet-duurzame goederen
 134. wei GEBRUIK zuivelbijproduct
 135. weideland GEBRUIK grasland
 136. weigering aan te bieden
 137. weiland GEBRUIK grasland
 138. wekelijkse rusttijd
 139. welvaartsmaatschappij GEBRUIK consumptiemaatschappij
 140. welzijn van dieren
 141. Wenen
 142. Wereld Douane Organisatie GEBRUIK Werelddouaneorganisatie
 143. Wereld Meteorologische Organisatie
 144. Wereld-handelsorganisatie GEBRUIK Wereldhandelsorganisatie
 145. Wereldbank
 146. Wereldbankgroep GEBRUIK Wereldbank
 147. wereldbevolking
 148. werelddag GEBRUIK bewustmaking van de burgers
 149. Werelddouaneorganisatie
 150. wereldeconomie GEBRUIK internationale economie
 151. werelderfgoed GEBRUIK cultureel erfgoed
 152. wereldgeschiedenis
 153. Wereldgezondheidsorganisatie
 154. wereldhandel GEBRUIK internationale handel
 155. Wereldhandelsorganisatie
 156. wereldjaar GEBRUIK bewustmaking van de burgers
 157. wereldkoers GEBRUIK prijs op de wereldmarkt
 158. wereldlijk onderwijs
 159. wereldlijke staat
 160. wereldmarkt GEBRUIK internationale markt
 161. Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom
 162. Wereldorganisatie voor diergezondheid
 163. Wereldorganisatie voor toerisme
 164. wereldovereenkomst GEBRUIK internationale overeenkomst
 165. Wereldpostunie
 166. Wereldpostvereniging GEBRUIK Wereldpostunie
 167. wereldprijs GEBRUIK prijs op de wereldmarkt
 168. wereldproductie
 169. wereldproduktie GEBRUIK wereldproductie
 170. wereldstad GEBRUIK metropool
 171. Wereldverbond van de Arbeid GEBRUIK Internationale Federatie van Vakverenigingen
 172. wereldverbruik
 173. Wereldvoedselprogramma
 174. Wereldvoedselraad GEBRUIK Wereldvoedselprogramma
 175. wereldvoorraad
 176. Wereldwijd informatiesysteem voor wetenschap en technologie GEBRUIK Unisist
 177. wereldwijd satellietnavigatiesysteem GEBRUIK satellietnavigatie
 178. wereldwijde organisaties
 179. werk aan het beeldscherm
 180. werk in teamverband GEBRUIK teamwerk
 181. werk op afstand
 182. werk op feestdagen GEBRUIK zondagswerk
 183. werk op vrije dagen GEBRUIK zondagswerk
 184. werkbaas GEBRUIK opzichter
 185. werkbezoek van deskundigen GEBRUIK gerechtelijk onderzoek
 186. werkelijke verblijfplaats GEBRUIK verblijfplaats
 187. werkende armen
 188. werkende beroepsbevolking
 189. werkgelegenheid
 190. WERKGELEGENHEID EN ARBEID
 191. werkgelegenheidsbeleid
 192. werkgelegenheidsbevordering
 193. werkgelegenheidscomité GEBRUIK Comité voor de werkgelegenheid (EG)
 194. werkgelegenheidsmogelijkheden GEBRUIK toegang tot het arbeidsproces
 195. werkgelegenheidsniveau GEBRUIK arbeidsmarkt
 196. werkgelegenheidspremie GEBRUIK werkgelegenheidsbevordering
 197. werkgelegenheidssituatie GEBRUIK arbeidsmarkt
 198. werkgelegenheidsstatistiek
 199. werkgelegenheidssubsidie GEBRUIK werkgelegenheidsbevordering
 200. werkgever