Eurovoc, meertalige thesaurus van de Europese Unie

 1. zaad
 2. zaagfabriek GEBRUIK zagerij
 3. zaagsel GEBRUIK houtafval
 4. zaaigoed GEBRUIK zaad
 5. zaakgelastigde GEBRUIK personeel in diplomatieke dienst
 6. zaakregister
 7. zacht graan GEBRUIK zachte tarwe
 8. zachte energie
 9. zachte energie
 10. zachte geneeskunde
 11. zachte kaas
 12. zachte tarwe
 13. zachte technologie
 14. zagerij
 15. Zaïre GEBRUIK Democratische Republiek Congo
 16. zak GEBRUIK verpakkingsproduct
 17. zakelijk recht GEBRUIK eigendom van goederen
 18. zakelijke belasting
 19. zakencijfer GEBRUIK omzet
 20. zakenreis GEBRUIK reis
 21. Zambia
 22. zanger GEBRUIK beroep in de kunst
 23. Zasavska
 24. zedelijk gedrag GEBRUIK publieke moraal
 25. zedelijkheidsplicht GEBRUIK plichten van de ambtenaar
 26. zeden en gewoonten GEBRUIK gewoonterecht
 27. zedenleer GEBRUIK ethiek
 28. zee
 29. zee-engte
 30. zee-grondraket GEBRUIK ballistische raket
 31. zeebodem
 32. zeeëngte GEBRUIK zee-engte
 33. zeefauna GEBRUIK mariene soort
 34. zeeflora GEBRUIK mariene soort
 35. zeegranulaat GEBRUIK minerale reserves uit de zeebodem
 36. zeehaven GEBRUIK haveninstallatie
 37. zeehond
 38. zeekanaal
 39. Zeeland
 40. zeep GEBRUIK cosmetisch product
 41. zeepiraterij GEBRUIK piraterij
 42. zeepolitie GEBRUIK maritiem toezicht
 43. zeerecht
 44. zeeroverij GEBRUIK piraterij
 45. zeeruim
 46. zeestrijdkrachten GEBRUIK marine
 47. zeevaart
 48. zeevaartconferentie
 49. zeeverbinding GEBRUIK vervoer over zee
 50. zeeverkeer GEBRUIK vervoer over zee
 51. zeeverzekering
 52. zeevis
 53. zeevisser GEBRUIK visser
 54. zeevisserij
 55. zeewater GEBRUIK zout water
 56. zeezoogdier
 57. zegel GEBRUIK officieel stempel
 58. zegelbelasting GEBRUIK zegelrecht
 59. zegelrecht
 60. zekerheid van arbeidsplaats
 61. zekerheid van voorziening
 62. zekering GEBRUIK elektrisch materiaal
 63. zelfbediening
 64. zelfbedieningswinkel GEBRUIK zelfbediening
 65. zelfbeheer
 66. zelfbeheer van arbeiders GEBRUIK zelfbeheer
 67. zelfbeperking
 68. zelfbeschikking
 69. zelfbevoorrading
 70. zelfdoding GEBRUIK zelfmoord
 71. zelffinanciering
 72. zelfmoord
 73. zelfredzaamheid GEBRUIK onafhankelijkheid van voedselhulp
 74. zelfredzaamheid van gehandicapten GEBRUIK zelfstandigheid van gehandicapten
 75. zelfregulering
 76. zelfstandig beroep
 77. zelfstandig winkelbedrijf
 78. zelfstandigheid van gehandicapten
 79. zelfvoorzieningsgraad
 80. zender GEBRUIK radiocommunicatie
 81. zetel
 82. zetel van de instelling
 83. zetel van de maatschappij GEBRUIK zetel
 84. zetel van de onderneming GEBRUIK zetel
 85. zetelverdeling
 86. zetmeel
 87. zetmeelhoudend product GEBRUIK zetmeel
 88. zeug GEBRUIK varkens
 89. zichtdeposito GEBRUIK bankdeposito
 90. zichtstoornis GEBRUIK oogziekte
 91. ziekenhuis
 92. ziekenhuisafval
 93. ziekenhuiskosten GEBRUIK kosten voor ziekenhuisopname
 94. ziekenhuisopname
 95. ziekentransport
 96. ziekte
 97. ziekte van Alzheimer GEBRUIK ziekte van het zenuwstelsel
 98. ziekte van Creutzfeld-Jakob GEBRUIK ziekte van het zenuwstelsel
 99. ziekte van de ademhalingsorganen GEBRUIK ziekte van de luchtwegen
 100. ziekte van de luchtwegen
 101. ziekte van het spijsverteringsstelsel
 102. ziekte van het zenuwstelsel
 103. ziektekosten GEBRUIK bestedingen voor gezondheid
 104. ziekteoverbrenger
 105. ziekteverlof
 106. ziekteverzekering
 107. zigeuner
 108. zijde
 109. zijdecultuur
 110. zijdedraad GEBRUIK zijde
 111. zijderups GEBRUIK zijdecultuur
 112. zilver
 113. Zimbabwe
 114. zink
 115. zirkonium GEBRUIK non-ferrometaal
 116. zittende magistratuur GEBRUIK rechter
 117. zittingsdocument
 118. zittingsduur
 119. Zlín
 120. Zlin GEBRUIK Zlín
 121. ZOAVO
 122. ZOAVO-landen GEBRUIK ZOAVO
 123. zoeken naar een baan
 124. zoekmachine
 125. zoet water
 126. zoete aardappel GEBRUIK aardappel
 127. zoetstof
 128. zoetwatervis
 129. zoetwatervisserij
 130. zomertijd
 131. zomeruniversiteit GEBRUIK open universiteit
 132. zomerwerktijd GEBRUIK zomertijd
 133. zon GEBRUIK atmosferische omstandigheden
 134. zondagswerk
 135. zonder vaste woonplaats GEBRUIK dakloze
 136. zonne-energie
 137. zonnebloem
 138. zonnebloemolie
 139. zonnebloempit GEBRUIK zonnebloem
 140. zonnecel
 141. zonnecollector
 142. zonneënergie GEBRUIK zonne-energie
 143. zonnestraling GEBRUIK zonne-energie
 144. zoo GEBRUIK dierentuin
 145. zoölogie
 146. zoölogische tuin GEBRUIK dierentuin
 147. zoönose
 148. zoötechniek
 149. zorg voor bejaarden GEBRUIK zorg voor ouderen
 150. zorg voor ouderen
 151. zout
 152. zout water
 153. zoutzuur GEBRUIK anorganisch zuur
 154. Zuid-Afrika
 155. Zuid-Afrikaanse Republiek GEBRUIK Zuid-Afrika
 156. Zuid-Alföld
 157. Zuid-Amerika
 158. Zuid-Amerikaanse Gemeenschappelijke Markt GEBRUIK Mercosur
 159. Zuid-Aziatische Associatie voor regionale samenwerking
 160. Zuid-Aziatische landen GEBRUIK Zuid-Azië
 161. Zuid-Azië
 162. Zuid-Bohemen
 163. Zuid-Denemarken
 164. Zuid-Egeïsche Zee
 165. Zuid-Estland
 166. Zuid-Europa
 167. Zuid-Finland GEBRUIK zuidelijk Finland
 168. Zuid-Georgië GEBRUIK Falklandeilanden
 169. Zuid-Holland
 170. Zuid-Jemen GEBRUIK Jemen
 171. Zuid-Jutland GEBRUIK Zuid-Denemarken
 172. Zuid-Korea
 173. Zuid-Moravië
 174. Zuid-Pacifische Commissie GEBRUIK Secretariaat van de Pacifische Gemeenschap
 175. Zuid-Rhodesië GEBRUIK Zimbabwe
 176. Zuid-Trans-Danubië
 177. Zuid-Zuid-samenwerking GEBRUIK Zuid-Zuidsamenwerking
 178. Zuid-Zuidbetrekking GEBRUIK Zuid-Zuidsamenwerking
 179. Zuid-Zuiddialoog GEBRUIK Zuid-Zuidsamenwerking
 180. Zuid-Zuidsamenwerking
 181. Zuid-Zweden
 182. zuidelijk Afrika
 183. zuidelijk Finland
 184. Zuidelijke Eilanden GEBRUIK Frans-Polynesië
 185. Zuidelijke IJszee
 186. Zuidelijke Sandwicheilanden GEBRUIK Falklandeilanden
 187. Zuidoost-Aziatische landen GEBRUIK Zuidoost-Azië
 188. Zuidoost-Aziatische Verdragsorganisatie GEBRUIK ZOAVO
 189. Zuidoost-Azië
 190. Zuidoost-Engeland
 191. Zuidoost-Slovenië
 192. Zuidwest-Engeland
 193. zuigeling GEBRUIK vroegste kinderjaren
 194. zuigelingensterfte GEBRUIK kindersterfte
 195. zuigelingenvoeding GEBRUIK kindervoeding
 196. zuigelingenzorg GEBRUIK bescherming van moeder en kind
 197. zuivelbijproduct
 198. zuivelbijprodukt GEBRUIK zuivelbijproduct
 199. zuivelindustrie
 200. zuivelproduct