Eurovoc, meertalige thesaurus van de Europese Unie

Recent changes

Term Last change date
TRANSPORT 2011-01-02 14:48:20
LANDBOUW, BOSBOUW, EN VISSERIJ 2011-01-02 14:48:20
PRODUCTIE, TECHNOLOGIE EN ONDERZOEK 2011-01-02 14:48:20
INDUSTRIE 2011-01-02 14:48:20
INTERNATIONALE ORGANISATIES 2011-01-02 14:48:20
INTERNATIONALE BETREKKINGEN 2011-01-02 14:48:20
RECHT 2011-01-02 14:48:20
ECONOMIE, VERKEER EN HANDELSVERKEER 2011-01-02 14:48:20
SOCIALE VRAAGSTUKKEN 2011-01-02 14:48:20
WETENSCHAPPEN 2011-01-02 14:48:20
WERKGELEGENHEID EN ARBEID 2011-01-02 14:48:20
MILIEU 2011-01-02 14:48:20
LANDBOUWVOEDINGSMIDDELEN 2011-01-02 14:48:20
ENERGIE 2011-01-02 14:48:20
GEOGRAFIE 2011-01-02 14:48:20
POLITIEK 2011-01-02 14:48:20
EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 2011-01-02 14:48:20
ECONOMIE 2011-01-02 14:48:20
FINANCIËN 2011-01-02 14:48:20
OPVOEDING, ONDERWIJS EN COMMUNICATIE 2011-01-02 14:48:20
ONDERNEMING EN CONCURRENTIE 2011-01-02 14:48:20
vervoer over zee en over binnenwateren 2011-01-02 14:48:02
Opbouw van Europa 2011-01-02 14:48:02
migraties 2011-01-02 14:48:02
mechanische industrie 2011-01-02 14:48:02
milieubeleid 2011-01-02 14:48:02
rechtsbronnen en rechtstakken 2011-01-02 14:48:02
sociale omstandigheden 2011-01-02 14:48:02
bouwindustrie en openbare werken 2011-01-02 14:48:02
Aantasting van het milieu 2011-01-02 14:48:02
strafrecht 2011-01-02 14:48:02
lederverwerkende en textielindustrie 2011-01-02 14:48:02
cultuur en godsdienst 2011-01-02 14:48:02
landbouwproductie en -structuur 2011-01-02 14:48:02
Organisatie van de rechtspraak 2011-01-02 14:48:02
Europa 2011-01-02 14:48:02
gezondheid 2011-01-02 14:48:02
rechten en vrijheden 2011-01-02 14:48:02
Amerika 2011-01-02 14:48:02
opvoeding 2011-01-02 14:48:02
ontginning van de landbouwgrond 2011-01-02 14:48:02
economische groei 2011-01-02 14:48:02
Azië-Oceanië 2011-01-02 14:48:02
organisatie van het onderwijs 2011-01-02 14:48:02
landbouwactiviteit 2011-01-02 14:48:02
economische structuur 2011-01-02 14:48:02
politieke geografie 2011-01-02 14:48:02
communicatie 2011-01-02 14:48:02
visserij 2011-01-02 14:48:02
economische analyse 2011-01-02 14:48:02