Eurovoc, meertalige thesaurus van de Europese Unie

nationaliteit van de rechtspersoon