Eurovoc, meertalige thesaurus van de Europese Unie

bevoegdheid van de uitvoerende macht