Eurovoc, meertalige thesaurus van de Europese Unie

prejudicieel beroep EG