Eurovoc, meertalige thesaurus van de Europese Unie

Gemeenschapshandvest van de sociale grondrechten van de werkenden