Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

wzrost gospodarczy