Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

regiony i polityka regionalna