Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

 1. e-administracja Użyj administracja elektroniczna
 2. e-rząd Użyj administracja elektroniczna
 3. EAC Użyj Wspólnota Wschodnioafrykańska
 4. EADI
 5. EAES Użyj Europejskie Towarzystwo Energii Atomowej
 6. EAPC Użyj Rada Partnerstwa Euroatlantyckiego
 7. EASA Użyj Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego
 8. EBC Użyj Europejski Bank Centralny
 9. EBI Użyj Europejski Bank Inwestycyjny
 10. EBOR
 11. EBU Użyj Europejska Unia Nadawców
 12. ECA Użyj komisja regionalna ONZ
 13. ECAC Użyj Europejska Konferencja Lotnictwa Cywilnego
 14. ECC-Net Użyj Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich
 15. ECCAS Użyj Wspólnota Ekonomiczna Państw Afryki Centralnej
 16. ECDPC Użyj Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób
 17. ECE Użyj komisja regionalna ONZ
 18. ECHA Użyj Europejska Agencja ds. Chemikaliów
 19. ECHO
 20. echografia Użyj diagnoza medyczna
 21. ECLAC Użyj komisja regionalna ONZ
 22. ECMT Użyj Europejska Konferencja Ministrów Transportu
 23. Ecofin
 24. ECOSOC
 25. ECOWAS Użyj Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej
 26. ECPRD Użyj Europejskie Centrum Badań i Dokumentacji Parlamentarnej
 27. ECU
 28. ECU prywatne
 29. EDA Użyj Europejska Agencja Obrony
 30. edukacja ekologiczna
 31. edukacja narodowa Użyj polityka oświatowa
 32. edukacja zdrowotna
 33. EEA Użyj Europejska Agencja Ochrony Środowiska
 34. EEJ-Net Użyj Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich
 35. efekt cieplarniany
 36. EFICS
 37. EFOGR-Sekcja Gwarancji
 38. EFOGR-Sekcja Orientacji
 39. EFRR Użyj Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 40. EFS Użyj Europejski Fundusz Socjalny
 41. EFSA Użyj Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności
 42. EFTA
 43. EFWW Użyj Europejski Fundusz Współpracy Walutowej
 44. EGF Użyj Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji
 45. Egipt
 46. egzamin
 47. egzemplarz obowiązkowy
 48. EIOD Użyj Europejski Inspektor Ochrony Danych
 49. EIPA Użyj Europejski Instytut Administracji Publicznej
 50. EKG Użyj komisja regionalna ONZ
 51. ekologia
 52. ekologiczny znak jakości
 53. ekologizm
 54. ekonometria
 55. ekonomia
 56. ekonomia środowiska
 57. ekonomika gospodarstwa domowego
 58. ekonomika przedsiębiorstwa
 59. ekonomika rolna
 60. ekonomika transportu
 61. ekorozwój
 62. ekosystem
 63. ekosystem morski
 64. ekosystem ziemski
 65. ekoturystyka
 66. EKPC Użyj Europejska konwencja praw człowieka
 67. eksmisja
 68. eksmisja lokatora Użyj eksmisja
 69. ekspertyza naukowa
 70. ekspertyza sądowa
 71. eksperyment na ludziach
 72. eksperyment na zwierzętach
 73. eksploatacja dna morza
 74. eksploatacja górnicza
 75. eksploatacja mórz
 76. eksploatacja zasobów
 77. eksport
 78. eksport kapitału
 79. eksport odpadów
 80. eksport wspólnotowy
 81. eksterytorialność
 82. ekstradycja
 83. ekstranet
 84. ekstremizm
 85. Ekwador
 86. EKZZ Użyj Europejska Konfederacja Związków Zawodowych
 87. elastyczność pracy
 88. ELEC Użyj Europejska Liga Współpracy Gospodarczej
 89. elektorat
 90. elektrochemia
 91. elektroencefalografia Użyj diagnoza medyczna
 92. elektrokardiografia Użyj diagnoza medyczna
 93. elektrometalurgia
 94. elektroniczne usługi bankowe Użyj bankowość elektroniczna
 95. elektroniczne zarządzanie dokumentami
 96. elektronika
 97. elektronika i elektrotechnika
 98. elektrotechnika
 99. elektrownia
 100. elektrownia jądrowa
 101. element elektroniczny
 102. embrion i płód
 103. EMCDDA Użyj Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii
 104. EMEA Użyj Europejska Agencja Leków
 105. emeryt
 106. emerytura
 107. emerytura dodatkowa
 108. emerytura wcześniejsza
 109. emigracja
 110. Emilia-Romania
 111. emisja papierów wartościowych
 112. emisja pieniądza
 113. EMSA Użyj Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu
 114. emulgator spożywczy
 115. encyklopedia
 116. endoskopia Użyj diagnoza medyczna
 117. ENEA Użyj Agencja Energii Jądrowej
 118. energetyka
 119. ENERGIA
 120. energia cieplna
 121. energia czysta
 122. energia czysta
 123. energia elektryczna
 124. energia fal
 125. energia geotermiczna
 126. energia hydroelektryczna
 127. energia jądrowa
 128. energia konwencjonalna
 129. energia odnawialna
 130. energia pływów
 131. energia słoneczna
 132. energia wiatru
 133. energia wodna
 134. ENISA Użyj Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji
 135. enklawa kaliningradzka Użyj kwestia Kaliningradu
 136. enklawa terytorialna
 137. ENP Użyj Europejska Polityka Sąsiedztwa
 138. enzym
 139. EPBiO
 140. epidemia
 141. epidemiologia
 142. Epir
 143. EPO Użyj Europejski Urząd Patentowy
 144. EPSO
 145. ERA Użyj Europejska Agencja Kolejowa
 146. ergonomia
 147. erozja
 148. erupcja wulkaniczna
 149. Erytrea
 150. ESA Użyj Europejska Agencja Kosmiczna
 151. ESBC Użyj Europejski System Banków Centralnych
 152. ESCAP Użyj komisja regionalna ONZ
 153. ESCWA Użyj komisja regionalna ONZ
 154. Eskimos Użyj ludność tubylcza
 155. ESO Użyj Europejska Organizacja Normalizacyjna
 156. Estonia
 157. Estonia Północna
 158. Estonia Północno-Wschodnia
 159. Estonia Południowa
 160. Estonia Środkowa
 161. Estonia Zachodnia
 162. Estremadura
 163. etanol
 164. ETF Użyj Europejska Fundacja Kształcenia
 165. Etiopia
 166. etnografia
 167. etnologia
 168. ETPC Użyj Europejski Trybunał Praw Człowieka
 169. ETSI
 170. ETUI-REHS Użyj Europejski Instytut Związków Zawodowych
 171. etyka
 172. etyka w biznesie
 173. etyka zawodowa
 174. etykietowanie
 175. EU-OSHA Użyj Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy
 176. eugenika
 177. EUISS Użyj Instytut Unii Europesjkiej Studiów nad Bezpieczeństwem
 178. EUMC Użyj Europejska Agencja Praw Podstawowych
 179. EUMC (Komitet Wojskowy) Użyj Komitet Wojskowy UE
 180. EUPM Użyj misja policyjna UE
 181. EUPOL Użyj misja policyjna UE
 182. EURATOM
 183. Eureka
 184. EURES
 185. EURIBOR
 186. euro
 187. Eurocontrol
 188. Eurocorps Użyj Eurokorpus
 189. eurodolar
 190. eurofobia Użyj eurosceptycyzm
 191. Eurofound Użyj Europejska Fundacja Poprawy Warunków Życia i Pracy
 192. Eurogroup (NATO)
 193. Eurogroup (obszar euro)
 194. Eurojust
 195. eurokomunizm
 196. Eurokorpus
 197. eurokredyt
 198. euroobligacja
 199. Europa
 200. Europa