Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

 1. IAEA Użyj Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej
 2. Ialomita
 3. IATA
 4. IBE Użyj Międzynarodowe Biuro Wychowania
 5. IBRD Użyj Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
 6. ICAO Użyj Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego
 7. ICSID Użyj Międzynarodowe Centrum Rozwiązywania Sporów Inwestycyjnych
 8. IDA Użyj Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju
 9. IDB Użyj Międzyamerykański Bank Rozwoju
 10. identyfikacja pochodzenia
 11. ideologia polityczna
 12. IE Użyj Wspólnotowe Centrum Badawcze
 13. IEA Użyj Międzynarodowa Agencja Energetyki
 14. IES Użyj Wspólnotowe Centrum Badawcze
 15. IFAD Użyj Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa
 16. IFC Użyj Międzynarodowa Korporacja Finansowa
 17. IFLA
 18. ignam
 19. IHCP Użyj Wspólnotowe Centrum Badawcze
 20. IIEP Użyj Międzynarodowy Instytut Planowania Edukacji
 21. Ile-de-France
 22. ILO Użyj Międzynarodowa Organizacja Pracy
 23. iloraz wyborczy
 24. ilość ryb wyładowanych
 25. ilustracja
 26. IMF Użyj Międzynarodowy Fundusz Walutowy
 27. imigracja
 28. immunitet dyplomatyczny
 29. immunitet parlamentarny
 30. immunologia
 31. IMO Użyj Międzynarodowa Organizacja Morska
 32. IMP Użyj Zintegrowany program śródziemnomorski
 33. imperializm
 34. import
 35. import wspólnotowy
 36. INCB Użyj Międzynarodowy Organ Kontroli Środków Odurzających
 37. INCOTERMS
 38. indeks cen
 39. indeksacja cen
 40. indeksacja płac
 41. indeksowanie
 42. Indianin Użyj ludność tubylcza
 43. Indie
 44. Indonezja
 45. industrializacja
 46. inflacja
 47. informacja
 48. informacja gospodarcza
 49. informacja handlowa
 50. informacja i przetwarzanie informacji
 51. informacja konsumencka
 52. informacja naukowa
 53. informacja pracownicza
 54. informacyjny system zarządzania
 55. informatyka
 56. informatyka medyczna
 57. informatyka prawnicza
 58. informatyka przemysłowa
 59. informatyka stosowana
 60. informatyka w biznesie
 61. infrastruktura gospodarcza
 62. infrastruktura komunalna
 63. infrastruktura miejska
 64. infrastruktura przemysłowa
 65. infrastruktura społeczna
 66. infrastruktura społeczno-kulturalna
 67. infrastruktura transportowa
 68. infrastruktura turystyczna
 69. ingerencja
 70. inicjatywa lokalna na rzecz zatrudnienia
 71. inicjatywa ustawodawcza
 72. inicjatywa wspólnotowa
 73. inkunabuł
 74. innowacja
 75. insektycyd
 76. insider trading
 77. inspekcja celna
 78. inspekcja ochrony roślin
 79. inspekcja pracy
 80. inspekcja sanitarna
 81. inspekcja szkolna
 82. inspekcja weterynaryjna
 83. Instraw Użyj Międzynarodowy Instytut Kształcenia i Badań nad Awansem Kobiet
 84. instrument ekonomiczny ochrony środowiska
 85. instrument finansowy
 86. Instrument Finansowy Ukierunkowania Rybołówstwa
 87. instrument finansowy WE
 88. instrument międzynarodowy
 89. instrument muzyczny
 90. Instrument Pomocy Przedakcesyjnej Użyj pomoc przedakcesyjna
 91. Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej Użyj pomoc przedakcesyjna
 92. instrument przedakcesyjny Użyj pomoc przedakcesyjna
 93. instytucja AKP-WE
 94. instytucja finansowa
 95. instytucja karna Użyj zakład karny
 96. instytucja kredytowa
 97. instytucja o specjalnym statusie
 98. instytucja polityczna
 99. instytucja publiczna
 100. instytucja udzielająca kredytów hipotecznych Użyj bank hipoteczny
 101. instytucja udzielająca kredytów mieszkaniowych Użyj bank hipoteczny
 102. instytucja wydawnicza
 103. instytucje kredytowe i finansowe
 104. instytucje naukowe
 105. instytucje oświatowe
 106. instytucje religijne
 107. instytucje Unii Europejskiej
 108. instytucje Wspólnot Europejskich i europejska służba cywilna
 109. Instytut Energii Użyj Wspólnotowe Centrum Badawcze
 110. instytut florencki Użyj Europejski Instytut Uniwersytecki
 111. Instytut Integracji Ameryki Łacińskiej
 112. Instytut Kształcenia i Badań ONZ
 113. Instytut Materiałów Odniesienia i Pomiarów Użyj Wspólnotowe Centrum Badawcze
 114. Instytut Narodów Zjednoczonych ds. Szkolenia i Badań
 115. Instytut Ochrony i Bezpieczeństwa Obywateli Użyj Wspólnotowe Centrum Badawcze
 116. Instytut ONZ ds. Badań nad Rozbrojeniem
 117. Instytut ONZ ds. Badań nad Rozwojem Społecznym
 118. Instytut Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Badań nad Rozbrojeniem Użyj Instytut ONZ ds. Badań nad Rozbrojeniem
 119. Instytut Perpektywicznych Studiów Technologicznych Użyj Wspólnotowe Centrum Badawcze
 120. Instytut Pierwiastków Transuranowych Użyj Wspólnotowe Centrum Badawcze
 121. Instytut Środowiska i Zrównoważenia Użyj Wspólnotowe Centrum Badawcze
 122. Instytut Unii Europesjkiej Studiów nad Bezpieczeństwem
 123. Instytut Zdrowia i Ochrony Konsumenta Użyj Wspólnotowe Centrum Badawcze
 124. INTAL Użyj Instytut Integracji Ameryki Łacińskiej
 125. integracja europejska
 126. integracja gospodarcza
 127. integracja migrantów
 128. integracja niepełnosprawnych
 129. integracja polityczna
 130. integracja przemysłowa
 131. integracja regionalna
 132. integracja społeczna
 133. integracja walutowa
 134. inteligencja (warstwa spol.)
 135. inteligentny system transportowy
 136. intencje wyborcze
 137. interaktywność
 138. interes publiczny
 139. interes w ochronie prawnej
 140. internat
 141. internauta
 142. Internet
 143. interpelacja parlamentarna
 144. Interpol
 145. interwencja finansowa
 146. interwencja militarna
 147. interwencja rynkowa
 148. intranet
 149. inwestycja bezpośrednia
 150. inwestycja budowlana
 151. inwestycja międzynarodowa
 152. inwestycja prywatna
 153. inwestycja przemysłowa
 154. inwestycja publiczna
 155. inwestycja regionalna
 156. inwestycja wspólnotowa
 157. inwestycja za granicą
 158. inwestycja zagraniczna
 159. inwestycje
 160. inżynier
 161. inżynieria genetyczna
 162. inżynieria lądowa
 163. inżynieria wodna
 164. IOM Użyj Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji
 165. IPA Użyj pomoc przedakcesyjna
 166. IPTS Użyj Wspólnotowe Centrum Badawcze
 167. Irak
 168. Iran
 169. Irian Jaya
 170. Irlandia
 171. Irlandia Północna
 172. IRMM Użyj Wspólnotowe Centrum Badawcze
 173. islam
 174. islamofobia Użyj dyskryminacja religijna
 175. Islamska Republika Iranu Użyj Iran
 176. Islamska Republika Mauretańska Użyj Mauretania
 177. Islamska Republika Pakistanu Użyj Pakistan
 178. Islamskie Państwo Afganistanu Użyj Afganistan
 179. Islandia
 180. ISO
 181. ISPA Użyj pomoc przedakcesyjna
 182. ISS Użyj Instytut Unii Europesjkiej Studiów nad Bezpieczeństwem
 183. ISSA Użyj Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego
 184. ITC (UNCTAD/WTO) Użyj Międzynarodowe Centrum Handlu
 185. ITU Użyj Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny
 186. ITUC Użyj Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych
 187. izba federalna
 188. izba handlowa i przemysłowa
 189. izba niższa
 190. izba parlamentu
 191. izba wyższa
 192. izba zawodowa
 193. izoglukoza
 194. izolacja akustyczna
 195. izolacja budynku
 196. izolacja cieplna
 197. izolacjonizm
 198. Izrael