Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

 1. OAPEC Użyj Organizacja Arabskich Krajów Eksportujących Ropę Naftową
 2. OAS Użyj Organizacja Państw Amerykańskich
 3. Obalno-kraška
 4. obchody
 5. obiekcje światopoglądowe
 6. obiekt mostowy
 7. obliczenia naukowe
 8. obligacja
 9. obniżka płac
 10. obowiązek alimentacyjny
 11. obowiązek pomocy wzajemnej Użyj pomoc wzajemna
 12. obowiązki obywatela
 13. obowiązki urzędnika państwowego
 14. obóz koncentracyjny
 15. obóz śmierci Użyj obóz koncentracyjny
 16. obóz zagłady Użyj obóz koncentracyjny
 17. obrabiarka
 18. obrazowanie medyczne Użyj diagnoza medyczna
 19. obróbka metali
 20. obróbka radiacyjna
 21. obrona
 22. obrona cywilna
 23. obrona konieczna
 24. obrona przeciwrakietowa
 25. obrona strategiczna
 26. obrót
 27. obrót dewizowy
 28. obrót handlowy
 29. obrót portowy
 30. obrót ziemią
 31. obserwacja
 32. obserwator
 33. obszar celny WE
 34. obszar chroniony
 35. obszar euro
 36. obszar klęski
 37. obszar miejski
 38. obszar morski
 39. obszar ochrony krajobrazu Użyj rezerwat przyrody
 40. obszar pod ochroną Użyj obszar chroniony
 41. obszar przyrodniczy wrażliwy na zakłócenia Użyj obszar zagrożenia
 42. obszar rolniczy z ograniczeniami środowiskowymi
 43. obszar skażony
 44. obszar transportu
 45. obszar walutowy
 46. obszar wrażliwy  Użyj obszar zagrożenia
 47. obszar zabudowany
 48. obszar zagrożenia
 49. obsługa długu publicznego
 50. obsługa posprzedażna
 51. OBWE
 52. obyczaje polityczne Użyj zachowania polityczne
 53. obywatel
 54. obywatel Wspólnoty
 55. obywatel-cudzoziemiec Użyj cudzoziemiec
 56. obywatelstwo
 57. obywatelstwo europejskie
 58. OCAM Użyj Wspólna Organizacja Afrykańsko-Malgaska i Mauritiusa
 59. OCAS Użyj System Integracji Środkowoamerykańskiej
 60. ocean
 61. Ocean Arktyczny
 62. Ocean Atlantycki
 63. Ocean Indyjski
 64. Ocean Południowy
 65. Ocean Spokojny
 66. Oceania
 67. oceanografia
 68. ocena budżetu
 69. ocena pomocy
 70. ocena porównawcza Użyj analiza porównawcza
 71. ocena pracownika
 72. ocena projektu
 73. ocena technologiczna Użyj ocena technologii
 74. ocena technologii
 75. ocena zasobów
 76. ochotnicza służba wojskowa
 77. ochrona danych
 78. ochrona dyplomatów
 79. ochrona dziecka
 80. ochrona dziedzictwa kultury
 81. ochrona gleby
 82. ochrona inwestycji
 83. ochrona komunikowania
 84. ochrona konsumenta
 85. ochrona krajobrazu
 86. ochrona lasów
 87. ochrona mniejszości
 88. ochrona osób współpracujących z wymiarem sprawiedliwości Użyj ochrona świadków
 89. ochrona praw człowieka
 90. ochrona przeciwpożarowa
 91. ochrona przed hałasem
 92. ochrona radiologiczna
 93. ochrona rodziny
 94. ochrona roślin
 95. ochrona rynku
 96. ochrona społeczna
 97. ochrona środowiska
 98. ochrona świadków
 99. ochrona udziałowców
 100. ochrona umocnień brzegowych Użyj ochrona wybrzeża
 101. ochrona wód
 102. ochrona wybrzeża
 103. ochrona zasobów
 104. ochrona zasobów rybnych
 105. ochrona zdrowia
 106. ochrona zwierząt
 107. ochrona życia zwierząt
 108. OCR Użyj optyczne rozpoznawanie znaków
 109. oczyszczanie gruntów
 110. odbiornik telewizyjny Użyj sprzęt telewizyjny
 111. odbudowa gospodarcza
 112. odciążenie budżetu
 113. odciski palców Użyj biometria
 114. oddział
 115. oddział regionalny
 116. oddział zagraniczny
 117. odesłanie do Trybunału Sprawiedliwości o orzeczenie wstępne
 118. odkażanie
 119. odkrycie naukowe
 120. odmiana rośliny
 121. odminowanie Użyj rozminowanie
 122. odminowywanie Użyj rozminowanie
 123. odmowa oferty
 124. odmowa sprzedaży
 125. odpad szkolny
 126. odpady
 127. odpady chemiczne
 128. odpady drzewne
 129. odpady elektroniczne
 130. odpady komunalne
 131. odpady metalowe
 132. odpady niebezpieczne
 133. odpady nieodzyskiwalne
 134. odpady przemysłowe
 135. odpady radioaktywne
 136. odpady rolnicze
 137. odpady szpitalne
 138. odpady toksyczne Użyj substancja toksyczna
 139. odpoczynek tygodniowy
 140. odpowiedzialność
 141. odpowiedzialność administracyjna
 142. odpowiedzialność cywilna
 143. odpowiedzialność karna
 144. odpowiedzialność karna nieletnich
 145. odpowiedzialność kontraktowa
 146. odpowiedzialność międzynarodowa
 147. odpowiedzialność ministra
 148. odpowiedzialność państwa
 149. odpowiedzialność polityczna
 150. odpowiedzialność producenta
 151. odpowiedzialność rodziców
 152. odpowiedzialność za szkody środowiskowe
 153. odprawa
 154. odpływ kapitału
 155. odroczenie debaty
 156. odrzucenie budżetu
 157. odsetki
 158. odstraszanie
 159. odszkodowanie
 160. odszkodowanie ubezpieczeniowe
 161. odtrącenie małżonka Użyj rozwód
 162. odzież
 163. odznaczenie
 164. odzysk energii
 165. odżywianie
 166. odłogowanie ziemi
 167. OECD
 168. oferta miejsc pracy
 169. ofiara
 170. ofiary cywilne
 171. ofiary wojny
 172. ogniwo paliwowe
 173. ogniwo słoneczne
 174. ogólna zasada prawa
 175. ogólny system preferencji Użyj preferencje ogólne
 176. ogólny system preferencji celnych Użyj preferencje ogólne
 177. ograniczanie zatrudnienia
 178. ograniczenia dewizowe
 179. ograniczenia eksportowe
 180. ograniczenia handlu
 181. ograniczenia ilościowe
 182. ograniczenia importowe
 183. ograniczenia konkurencji
 184. ograniczenia sprzedaży
 185. ograniczenie emisji gazów
 186. ograniczenie prędkości
 187. ograniczenie wolności
 188. ograniczenie zbrojeń
 189. ograniczony obieg
 190. ogród przydomowy
 191. ogrodnictwo
 192. ogrzewanie
 193. ogłaszanie sprawozdań finansowych
 194. OHCHR Użyj Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka
 195. OHIM Użyj Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego
 196. OIE Użyj Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt
 197. OJA Użyj Unia Afrykańska
 198. okaleczenie seksualne
 199. okoliczności obciążające
 200. okoliczności łagodzące