Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

 1. rachunek
 2. rachunek kosztów
 3. rachunek skonsolidowany
 4. rachunki narodowe
 5. rachunki narodowe
 6. rachunkowość
 7. rachunkowość
 8. rachunkowość finansowa
 9. rachunkowość publiczna
 10. rachunkowość regionalna
 11. rachunkowość rolna
 12. rachunkowość zarządcza
 13. rącznik
 14. Rada Arabskiej Jedności Gospodarczej
 15. Rada Azji i Pacyfiku
 16. Rada Bezpieczeństwa ONZ
 17. Rada EOG
 18. Rada Europejska
 19. Rada Europy
 20. Rada Gmin i Regionów Europy
 21. Rada Gospodarczo-Społeczna ONZ Użyj ECOSOC
 22. Rada Ministrów
 23. Rada Ministrów AKP-WE
 24. Rada Morza Bałtyckiego Użyj Rada Państw Morza Bałtyckiego
 25. rada nadzorcza
 26. Rada Nordycka
 27. Rada Państw Morza Bałtyckiego
 28. Rada Partnerstwa Euroatlantyckiego
 29. Rada Powiernicza ONZ
 30. rada pracownicza
 31. Rada Stowarzyszeniowa WE
 32. Rada Unii Europejskiej
 33. Rada Współpracy Celnej Użyj Światowa Organizacja Celna
 34. Rada Współpracy Kulturalnej
 35. Rada Współpracy Państw Arabskich Zatoki Perskiej
 36. Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej Użyj RWPG
 37. radca prawny
 38. radio
 39. radiobiologia
 40. radiodiagnostyka Użyj diagnoza medyczna
 41. radiografia Użyj diagnoza medyczna
 42. radykalizm lewicowy
 43. rafinacja cukru
 44. rafinacja nafty
 45. rakieta balistyczna
 46. rakieta międzykontynentalna
 47. rakieta naprowadzana
 48. rakieta nośna
 49. ramy polityczne
 50. ramy społeczne
 51. raport medyczny
 52. Ras al-Chajma Użyj Zjednoczone Emiraty Arabskie
 53. rasizm
 54. ratyfikacja umowy
 55. Ra’s al-Khaymah Użyj Zjednoczone Emiraty Arabskie
 56. reaktor jądrowy
 57. reaktor powielający
 58. reasekuracja
 59. recesja gospodarcza
 60. recyrkulacja kapitału
 61. redukcja ceł
 62. redukcja długu
 63. redukcja etatów
 64. redukcja sił zbrojnych
 65. redyskonto
 66. redystrybucja dochodu
 67. reeksport
 68. referendum
 69. reflacja
 70. reforma administracyjna
 71. reforma gospodarcza
 72. reforma gruntów
 73. reforma instytucjonalna
 74. reforma oświaty
 75. reforma podatkowa
 76. reforma polityczna
 77. reforma rolna
 78. reforma sądownictwa
 79. reforma WPR
 80. reforma wyborcza
 81. refundacja eksportowa
 82. refundacja importowa
 83. refundacja produkcji
 84. region
 85. region alpejski
 86. region autonomiczny Madery Użyj Madera
 87. Region Bańskobystrzycki
 88. Region Bratysławski
 89. Region Brukseli
 90. region Burgas
 91. region Błagojewgrad
 92. region Chaskowo
 93. region Dobricz
 94. region europejski
 95. region Gabrowo
 96. region górski
 97. region gospodarczy
 98. region Jamboł
 99. region Kardżali Użyj region Kyrdżali
 100. region Kiustendił
 101. Region Koszycki
 102. region Kustendił Użyj region Kiustendił
 103. region Kyrdżali
 104. Region Loary
 105. region miasto Sofia
 106. region Montana
 107. Region Nitriański
 108. region okręg Sofia
 109. region Pazardzik Użyj region Pazardżik
 110. region Pazardżik
 111. region Pernik
 112. region peryferyjny
 113. region Plewen
 114. region polarny
 115. Region Preszkowski
 116. region przemysłowy
 117. region przybrzeżny
 118. region przygraniczny
 119. region Płowdiw
 120. region Razgrad
 121. region rolniczy
 122. region rozwijający się
 123. region Ruse
 124. region Silistra
 125. region Sliwen
 126. region Smolan Użyj region Smolian
 127. region Smolian
 128. region spełniający kryteria
 129. region śródziemnomorski WE
 130. region Stara Zagora
 131. region Szumen
 132. region Targowiszte Użyj region Tyrgowiszte
 133. Region Tarnawski
 134. Region Transdunajski Południowy
 135. Region Transdunajski Środkowy
 136. Region Transdunajski Zachodni
 137. Region Trenciański
 138. region turystyczny
 139. region Tyrgowiszte
 140. region uprzywilejowany
 141. Region Waloński
 142. region Widin
 143. region wiejski
 144. region Wielkie Tyrnowo
 145. region Wraca
 146. region wyspiarski
 147. region zacofany
 148. region zależny od rybołówstwa
 149. Region Żyliński
 150. region Łowecz
 151. regionalizacja
 152. regionalizacja w handlu
 153. regionalizm
 154. regionalna organizacja afrykańska Użyj organizacje afrykańskie
 155. regionalna organizacja amerykańska Użyj organizacje amerykańskie
 156. regionalna organizacja Ameryki Łacińskiej Użyj organizacje Ameryki Łacińskiej
 157. regionalna organizacja arabska Użyj organizacje arabskie
 158. regionalna organizacja azjatycka Użyj organizacje azjatyckie
 159. regionalna organizacja pozarządowa Użyj organizacje pozarządowe
 160. regionalna polityka rolna
 161. regiony Austrii
 162. regiony Belgii
 163. regiony Bułgarii
 164. regiony czeskie
 165. regiony Danii
 166. regiony estońskie
 167. regiony Finlandii
 168. regiony Francji
 169. regiony Grecji
 170. regiony Hiszpanii
 171. regiony Holandii
 172. regiony i polityka regionalna
 173. regiony Irlandii
 174. regiony litewskie
 175. regiony Niemiec
 176. regiony państw członkowskich Unii Europejskiej
 177. regiony Portugalii
 178. regiony Rumunii
 179. regiony Szwecji
 180. regiony słowackie
 181. regiony słoweńskie
 182. regiony węgierskie
 183. regiony Wielkiej Brytanii
 184. regiony Włoch
 185. regiony łotewskie
 186. regulacja cen
 187. regulacja czasu pracy
 188. regulacja czynszu
 189. regulacja migracji
 190. regulacja urodzeń
 191. regulacje techniczne
 192. regulamin
 193. regulamin parlamentu
 194. regulamin pracy
 195. regulowanie rynku
 196. regulowanie sporów
 197. rehabilitacja społeczna
 198. reimport
 199. rejestr skazanych
 200. rejestr wyborców