Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

 1. UA Użyj Unia Afrykańska
 2. ubezpieczenie
 3. ubezpieczenie
 4. ubezpieczenie eksportu
 5. ubezpieczenie kredytu
 6. ubezpieczenie majątkowe
 7. ubezpieczenie morskie
 8. ubezpieczenie na życie
 9. ubezpieczenie obowiązkowe
 10. ubezpieczenie od szkody
 11. ubezpieczenie od wypadków
 12. ubezpieczenie od wypadku przy pracy
 13. ubezpieczenie odpowiedzialności
 14. ubezpieczenie osobowe
 15. ubezpieczenie prywatne
 16. ubezpieczenie publiczne
 17. ubezpieczenie rolne
 18. ubezpieczenie samochodu
 19. ubezpieczenie społeczne
 20. ubezpieczenie transportowe
 21. ubezpieczenie wzajemne
 22. ubezpieczenie zdrowotne
 23. uboczny produkt metalowy
 24. uboczny produkt mleczarski
 25. uboczny produkt rolny
 26. ubój zwierząt
 27. ubóstwo
 28. uchodźca
 29. uchodźca polityczny
 30. uchwalenie projektu ustawy
 31. uchylanie się od podatku
 32. uchylenie Użyj nieważność
 33. Uciana
 34. ucieczka sprawcy z miejsca wypadku
 35. ucieczka z miejsca zdarzenia Użyj ucieczka sprawcy z miejsca wypadku
 36. UCITS Użyj towarzystwo funduszy inwestycyjnych
 37. uczeń
 38. uczenie się
 39. uczestnictwo w demokracji Użyj demokracja uczestnicząca
 40. udostępnianie danych
 41. udział kobiet
 42. udział pracowników w zyskach
 43. udział społeczny Użyj partycypacja społeczna
 44. udział w spółce
 45. UEBL Użyj unia gospodarcza i monetarna belgijsko-luksemburska
 46. Uganda
 47. ugoda sądowa
 48. ugór
 49. ugrupowanie gospodarcze
 50. ugrupowanie polityczne
 51. uhonorowanie Użyj odznaczenie
 52. ujednolicanie cen
 53. ujednolicenie ubezpieczeń społecznych
 54. ujednolicenie uzbrojenia
 55. ujście rzeki
 56. Ukraina
 57. układ ABM 1972
 58. układ europejski o stowarzyszeniu
 59. układ kierowniczy
 60. układ o stabilizacji i stowarzyszeniu
 61. Układ ogólny w sprawie handlu usługami Użyj GATS
 62. układ SALT
 63. układ START
 64. Układ Warszawski
 65. Układ z Schengen
 66. układ zbiorowy
 67. ulepszanie gleby
 68. ulepszanie produkcji
 69. ulga celna
 70. ulga podatkowa
 71. Ulster-Donegal
 72. Umbria
 73. umiejętność komunikacji
 74. umiejętność redagowania pism
 75. umierający Użyj śmierć
 76. umieralność Użyj śmiertelność
 77. umieszczenie w budżecie
 78. Umm al-Kajwajn Użyj Zjednoczone Emiraty Arabskie
 79. Umm al-Qaywayn Użyj Zjednoczone Emiraty Arabskie
 80. umorzenie zaległości podatkowych
 81. umowa administracyjna
 82. Umowa ADN 2000
 83. Umowa ADR 1957
 84. Umowa AETR 1970
 85. Umowa ATP 1970
 86. umowa celna
 87. umowa cywilna
 88. umowa dostawy
 89. umowa dwustronna
 90. umowa dzierżawy
 91. umowa finansowa
 92. umowa gospodarcza
 93. umowa handlowa międzynarodowa
 94. umowa handlowa WE
 95. umowa kompensacyjna
 96. umowa międzynarodowa
 97. umowa międzynarodowa UE Użyj umowa międzynarodowa
 98. umowa mieszana
 99. umowa najmu
 100. umowa o pracę
 101. umowa o roboty budowlane
 102. umowa o specjalizacji
 103. umowa o stowarzyszeniu
 104. umowa o stowarzyszeniu WE
 105. umowa o świadczenie usług
 106. umowa o wolnym handlu
 107. umowa o współpracy
 108. umowa o współpracy WE
 109. umowa o wyłączności zakupu
 110. umowa połowowa
 111. umowa preferencyjna
 112. umowa przewozu
 113. umowa ramowa
 114. umowa resortowa
 115. umowa towarowa
 116. umowa tymczasowa WE
 117. umowa ubezpieczenia
 118. umowa uzupełniająca
 119. umowa w obrocie handlowym
 120. umowa walutowa
 121. umowa wielostronna
 122. umowa Wspólnoty Europejskiej
 123. umowa zawarta przez Unię Europejską Użyj umowa międzynarodowa
 124. UN-Habitat Użyj Habitat ONZ
 125. UNAIDS
 126. UNCED Użyj Konferencja Narodów Zjednoczonych „Środowisko i Rozwój”
 127. UNCRD Użyj Ośrodek ONZ ds. Rozwoju Regionalnego
 128. UNCTAD Użyj Konferencja NZ ds. Handlu i Rozwoju
 129. UNDCP Użyj Międzynarodowy Program Kontroli Narkotyków ONZ
 130. UNDP Użyj Program ONZ ds. Rozwoju
 131. UNEP Użyj Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych
 132. UNESCO
 133. UNFF Użyj komisja techniczna ONZ
 134. UNFPA Użyj Fundusz Ludnościowy ONZ
 135. UNHCR
 136. UNHCR Użyj Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka
 137. Unia Afrykańska
 138. unia celna
 139. Unia Celna Afryki Południowej
 140. Unia Celna i Gospodarcza Afryki Środkowej Użyj Środkowoarfykańska Wspólnota Gospodarcza i Walutowa
 141. Unia Celna i Gospodarcza Afryki Zachodniej Użyj Zachodnioafrykańska Unia Gospodarcza i Walutowa
 142. Unia Deputowanych Azji i Pacyfiku
 143. Unia Europejska
 144. unia gospodarcza
 145. Unia Gospodarcza Afryki Środkowej Użyj Środkowoarfykańska Wspólnota Gospodarcza i Walutowa
 146. Unia Gospodarcza Beneluksu Użyj Beneluks
 147. unia gospodarcza i monetarna belgijsko-luksemburska
 148. Unia Gospodarcza i Walutowa
 149. Unia Maghrebu Arabskiego
 150. Unia Międzyparlamentarna
 151. unia walutowa
 152. Unia Zachodnioeuropejska
 153. UNICE Użyj BusinessEurope
 154. Unicef
 155. Unicri Użyj Międzyregionalny Instytut ONZ ds. Badań nad Przestępczością i Wymiarem Sprawiedliwości
 156. Unidir Użyj Instytut ONZ ds. Badań nad Rozbrojeniem
 157. UNIDO Użyj Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego
 158. Unifem Użyj Program ONZ ds. Rozwoju
 159. UNISIST
 160. Unitar Użyj Instytut Narodów Zjednoczonych ds. Szkolenia i Badań
 161. uniwersytet
 162. uniwersytet otwarty
 163. unowocześnienie domu Użyj polepszenie warunków mieszkaniowych
 164. unowocześnienie mieszkania Użyj polepszenie warunków mieszkaniowych
 165. Unrisd Użyj Instytut ONZ ds. Badań nad Rozwojem Społecznym
 166. UNRWA
 167. UNV Użyj Program ONZ ds. Rozwoju
 168. upadający region przemysłowy
 169. upadłość
 170. upadłość konsumencka
 171. upadłość osoby fizycznej Użyj upadłość konsumencka
 172. upominek
 173. upowszechnianie kultury
 174. Uppsala
 175. uprawa bezglebowa
 176. uprawa drzew
 177. uprawa gleby
 178. uprawa grzybów
 179. uprawa kwiatów
 180. uprawa na sucho
 181. uprawa na własne potrzeby
 182. uprawa nawadniana
 183. uprawa oliwek
 184. uprawa pod folią
 185. uprawa pod szkłem
 186. uprawa przemysłowa
 187. uprawa roślin energetycznych
 188. uprawa roślin oleistych
 189. uprawa roślin paszowych
 190. uprawa roślin tropikalnych
 191. uprawa tarasowa
 192. uprawa warzyw
 193. uprawa wieloletnia
 194. uprawa winorośli
 195. uprawa zbóż
 196. uproszczenie formalności Użyj formalności administracyjne
 197. uproszczenie formalności celnych
 198. uproszczenie procedur administracyjnych Użyj formalności administracyjne
 199. uproszczenie przepisów prawnych
 200. uprowadzenie