Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

 1. uprowadzenie osoby
 2. uprowadzenie osoby politycznej
 3. uprzemysłowienie Użyj industrializacja
 4. UPU Użyj Powszechny Związek Pocztowy
 5. uran
 6. uraz
 7. urbanista
 8. urbanistyka
 9. urbanistyka i budownictwo miejskie
 10. urbanizacja
 11. urlop bezpłatny
 12. urlop macierzyński
 13. urlop na działalność polityczną
 14. urlop ojcowski
 15. urlop płatny
 16. urlop socjalny
 17. urlop szczególny
 18. urlop szkoleniowy
 19. urlop wychowawczy
 20. urlop zdrowotny
 21. Urugwaj
 22. urząd celny
 23. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Użyj Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego
 24. Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego
 25. Urząd Nadzoru EFTA Użyj EFTA
 26. Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich Użyj Urząd Publikacji
 27. urząd publiczny
 28. Urząd Publikacji
 29. Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich Użyj Eurostat
 30. Urząd Znaków Towarowych WE Użyj Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego
 31. urządzenia dla niepełnosprawnych
 32. urządzenia na morzu
 33. urządzenia odczytujące
 34. urządzenia peryferyjne
 35. urządzenia przemysłowe
 36. urządzenia sportowe
 37. urządzenia sygnałowe i oświetleniowe
 38. urządzenie chłodnicze
 39. urządzenie ciepłownicze
 40. urządzenie ciśnieniowe
 41. urządzenie dla przemysłu hutniczego
 42. urządzenie do nawigacji
 43. urządzenie dźwignicowe
 44. urządzenie elektromagnetyczne
 45. urządzenie elektroniczne
 46. urządzenie elektryczne
 47. urządzenie elektryczne gospodarstwa domowego
 48. urządzenie gazowe
 49. urządzenie mechaniczne
 50. urządzenie oświetleniowe Użyj urządzenia sygnałowe i oświetleniowe
 51. urządzenie sanitarne
 52. urządzenie wiertnicze
 53. urządzenie zabezpieczające
 54. urzędnik europejskiej służby cywilnej
 55. urzędnik międzynarodowej służby cywilnej
 56. urzędnik państwowy
 57. urzędnik sądowy
 58. USA Użyj Stany Zjednoczone
 59. usamodzielnienie
 60. ustalanie cen
 61. ustawa
 62. ustawa budżetowa
 63. ustawa harmonizująca
 64. ustawa organiczna
 65. ustawiczne szkolenie zawodowe
 66. ustawodawstwo
 67. ustawodawstwo antydumpingowe
 68. ustawodawstwo antytrustowe
 69. ustawodawstwo delegowane
 70. ustawodawstwo lokalne
 71. ustawodawstwo regionalne
 72. ustawowy czas pracy
 73. Usti
 74. ustrój rolny
 75. ustrój rolny
 76. ustrój sądów
 77. usuwanie odpadów
 78. uszlachetnianie bierne
 79. uszlachetnianie czynne
 80. uszlachetnianie roślin
 81. usługi
 82. usługi bezpłatne
 83. usługi finansowe
 84. usługi interesu ogólnego
 85. usługi naziemne
 86. usługi ochrony osób i mienia
 87. usługi płatne
 88. usługi uniwersalne
 89. Utrecht
 90. utrzymanie dróg
 91. utrzymanie miejsc pracy
 92. utrzymywanie pokoju
 93. uwrażliwienie opinii publicznej
 94. uzależnienie osób starszych
 95. Uzbekistan
 96. uzbrojenie
 97. uzdatnianie wody
 98. UZE Użyj Unia Zachodnioeuropejska
 99. uznanie de facto Użyj uznanie państwa
 100. uznanie de jure Użyj uznanie państwa
 101. uznanie państwa
 102. uznanie za zaginionego Użyj śmierć
 103. uznawanie dyplomów
 104. uznawanie kwalifikacji zawodowych
 105. uznawanie studiów
 106. uzupełniający mechanizm handlowy
 107. użycie języków
 108. użycie wody
 109. użytki orne
 110. użytki zielone
 111. użytkowanie
 112. użytkowanie gruntów
 113. użytkowanie gruntów rolnych
 114. użytkowanie mieszane
 115. użytkownik informacji
 116. użytkownik technologii informatycznej
 117. użytkownik transportu
 118. ułaskawienie
 119. ułatwienie startu młodym rolnikom