Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

 1. zaangażowanie wydatków budżetowych
 2. zabieg agrotechniczny
 3. zabieg ochrony roślin
 4. zabójstwo
 5. zaburzenie widzenia Użyj choroba oczu
 6. zaburzenie wzroku Użyj choroba oczu
 7. zabytek
 8. Zachodni Brzeg Jordanu Użyj autonomiczne terytorium Palestyny
 9. zachodnia Malezja Użyj Malezja
 10. Zachodnioafrykańska Unia Gospodarcza i Walutowa
 11. Zachodnioafrykańska Unia Walutowa Użyj Zachodnioafrykańska Unia Gospodarcza i Walutowa
 12. zachowania polityczne
 13. zachowanie konsumenta
 14. zachowanie społeczne
 15. zacofanie gospodarcze
 16. zacofany region rolniczy
 17. żądania pracowników
 18. zadowolenie klientów Użyj klientela
 19. zadłużenie
 20. ZAGADNIENIA SPOŁECZNE
 21. zagadnienie wstępne
 22. zagęstnik
 23. zagospodarowanie miast Użyj urbanistyka
 24. zagospodarowanie przestrzenne
 25. zagospodarowanie przestrzenne miast Użyj urbanistyka
 26. zagospodarowanie wybrzeża Użyj ochrona wybrzeża
 27. zagospodarowanie zasobów
 28. zagrożenie bezpieczeństwa państwa
 29. zagrożenie hałasem
 30. zagrożenie naturalne
 31. zagrożenie przemysłowe
 32. zajęcie mienia
 33. zakaz konkurencji
 34. zakaz wykonywania zawodu
 35. zakończenie działalności
 36. zakończenie działalności rolniczej
 37. zakres częstotliwości
 38. zakup interwencyjny
 39. zakwaszenie
 40. zakład karny
 41. zakład opieki zdrowotnej
 42. zakład penitencjarny Użyj zakład karny
 43. zakład pogrzebowy Użyj śmierć
 44. zakład poprawczy
 45. zakład rzemieślniczy
 46. zalecenie
 47. zalecenie Euratomu
 48. zalecenie EWWS
 49. zalecenie Komisji (WE)
 50. zalecenie WE
 51. zaległości sądowe
 52. zalesianie
 53. zaliczka
 54. zaliczka budżetowa
 55. zamach stanu
 56. Zambia
 57. zamiennik żywności
 58. zamknięcie elektrowni
 59. zamknięcie ksiąg rachunkowych
 60. zamknięcie w zakładzie psychiatrycznym
 61. zamówienia publiczne
 62. zamówienia z wolnej ręki
 63. zamrażanie
 64. zamrażanie głębokie
 65. zamrożenie cen
 66. zamrożenie płac
 67. zanieczyszczenie
 68. zanieczyszczenie atmosfery
 69. zanieczyszczenie chemiczne
 70. zanieczyszczenie chemiczne żywności
 71. zanieczyszczenie dróg wodnych
 72. zanieczyszczenie gleby
 73. zanieczyszczenie lokalne
 74. zanieczyszczenie metalami
 75. zanieczyszczenie morza
 76. zanieczyszczenie olejami
 77. zanieczyszczenie organiczne
 78. zanieczyszczenie pochodzenia rolniczego
 79. zanieczyszczenie przemysłowe
 80. zanieczyszczenie przez statki
 81. zanieczyszczenie radioaktywne
 82. zanieczyszczenie spalinami
 83. zanieczyszczenie spowodowane wypadkiem
 84. zanieczyszczenie stratosfery
 85. zanieczyszczenie termiczne
 86. zanieczyszczenie transgraniczne
 87. zanieczyszczenie wody
 88. zanieczyszczenie wybrzeża
 89. zanieczyszczenie ze źródeł lądowych
 90. zaopatrzenie
 91. zaopatrzenie w broń
 92. zaopatrzenie w energię
 93. zaopatrzenie w energię elektryczną
 94. zaopatrzenie w gaz
 95. zaopatrzenie w wodę
 96. zapalenie wątroby Użyj choroba zakaźna
 97. zapas buforowy
 98. zapas minimalny
 99. zapasy interwencyjne
 100. zapasy koniunkturalne
 101. zapasy światowe
 102. zapasy WE
 103. zapobieganie chorobom
 104. zapobieganie konfliktom
 105. zapobieganie wojnom Użyj zapobieganie konfliktom
 106. zapobieganie wypadkom
 107. zapobieganie zagrożeniom
 108. zapobieganie zanieczyszczeniu
 109. zapotrzebowanie finansowe
 110. zapotrzebowanie na energię
 111. zapotrzebowanie na siłę roboczą
 112. zapotrzebowanie na wodę
 113. zapotrzebowanie pokarmowe
 114. zapożyczenie
 115. zapożyczenie publiczne
 116. zapożyczenie WE
 117. zaproszenie do składania ofert
 118. zaprowadzenie pokoju
 119. zapytanie parlamentarne
 120. zapytanie pisemne
 121. zapytanie ustne
 122. zapłodnienie bydła Użyj sztuczne zapłodnienie
 123. zapłodnienie in vitro
 124. zapłodnienie kóz Użyj sztuczne zapłodnienie
 125. zapłodnienie owiec Użyj sztuczne zapłodnienie
 126. zapłodnienie świń Użyj sztuczne zapłodnienie
 127. zapłodnienie zwierząt Użyj sztuczne zapłodnienie
 128. zarządzanie
 129. zarządzanie
 130. zarządzanie dokumentami
 131. zarządzanie finansami
 132. zarządzanie granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej Użyj zewnętrzna granica Unii Europejskiej
 133. zarządzanie klientami Użyj klientela
 134. zarządzanie materiałami
 135. zarządzanie personelem
 136. zarządzanie projektem
 137. zarządzanie przedsiębiorstwem
 138. zarządzanie relacjami z klientami Użyj klientela
 139. zarządzanie strategiczne
 140. zarządzanie wiedzą
 141. zarządzenie
 142. zasada dodatkowości
 143. zasada pewności prawnej
 144. zasada progu wyborczego
 145. zasada proporcjonalności
 146. zasada przezorności
 147. zasada równości wobec prawa Użyj zasada pewności prawnej
 148. zasada subsydiarności
 149. zasada uwspólnotowienia
 150. zasada wzajemnego uznawania
 151. zasada zanieczyszczający płaci
 152. Zasavska
 153. zasiłek dla bezrobotnych
 154. zasiłek macierzyński
 155. zasiłek opiekuńczy
 156. zasiłek pogrzebowy
 157. zasiłek rodzinny
 158. zasiłek uzupełniający
 159. zasób umiejętności Użyj kapitał intelektualny
 160. zasób wiedzy Użyj kapitał intelektualny
 161. zasoby energii
 162. zasoby glebowe
 163. zasoby gospodarcze
 164. zasoby kultury
 165. zasoby mineralne
 166. zasoby mineralne podwodne
 167. zasoby morskie
 168. zasoby naturalne
 169. zasoby odnawialne
 170. zasoby pieniężne
 171. zasoby roślinne
 172. zasoby rybackie
 173. zasoby wodne
 174. zasoby zwierzęce
 175. zasoby żywnościowe
 176. zastępca członka
 177. zastępowalność pokoleń
 178. zastępowanie importu
 179. zastępowanie zasobów
 180. zatapianie odpadów
 181. zatoka
 182. Zatoka Perska
 183. zatrucie żywności
 184. zatrudnianie młodych
 185. zatrudnienie
 186. ZATRUDNIENIE I PRACA
 187. zatwierdzenie taryf
 188. zatwierdzenie wydatków
 189. zawiadomienie o kartelu
 190. zawieszenie broni
 191. zawieszenie ceł
 192. zawieszenie kary
 193. zawieszenie pomocy
 194. zawieszenie stosunku pracy
 195. zawód artysty
 196. zawód finansisty
 197. zawód handlowy
 198. zawód informatyka
 199. zawód literata
 200. zawód prawniczy