Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

Recent changes

Termin Last change date
ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBOŁÓWSTWO 2011-01-02 15:23:48
PRODUKCJA, TECHNOLOGIA I BADANIA 2011-01-02 15:23:48
PRZEMYSŁ 2011-01-02 15:23:48
ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE 2011-01-02 15:23:48
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 2011-01-02 15:23:48
PRAWO 2011-01-02 15:23:48
HANDEL 2011-01-02 15:23:48
ZAGADNIENIA SPOŁECZNE 2011-01-02 15:23:48
NAUKA 2011-01-02 15:23:48
ZATRUDNIENIE I PRACA 2011-01-02 15:23:48
ŚRODOWISKO 2011-01-02 15:23:48
SEKTOR ROLNO-SPOŻYWCZY 2011-01-02 15:23:48
ENERGIA 2011-01-02 15:23:48
GEOGRAFIA 2011-01-02 15:23:48
ŻYCIE POLITYCZNE 2011-01-02 15:23:48
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE 2011-01-02 15:23:48
ŻYCIE GOSPODARCZE 2011-01-02 15:23:48
FINANSE 2011-01-02 15:23:48
OŚWIATA I KOMUNIKACJA 2011-01-02 15:23:48
PRZEDSIĘBIORSTWO I KONKURENCJA 2011-01-02 15:23:48
TRANSPORT 2011-01-02 15:23:48
polityka ochrony środowiska 2011-01-02 15:23:26
źródła i dziedziny prawa 2011-01-02 15:23:26
budownictwo i roboty publiczne 2011-01-02 15:23:26
ramy społeczne 2011-01-02 15:23:26
degradacja środowiska 2011-01-02 15:23:26
prawo karne 2011-01-02 15:23:26
przemysł skórzany i włókienniczy 2011-01-02 15:23:26
kultura i religia 2011-01-02 15:23:26
struktura rolnictwa i produkcja rolna 2011-01-02 15:23:26
organizacja wymiaru sprawiedliwości 2011-01-02 15:23:26
Europa 2011-01-02 15:23:26
zdrowie 2011-01-02 15:23:26
użytkowanie gruntów rolnych 2011-01-02 15:23:26
prawa i wolności 2011-01-02 15:23:26
Ameryka 2011-01-02 15:23:26
oświata 2011-01-02 15:23:26
działalność rolnicza 2011-01-02 15:23:26
wzrost gospodarczy 2011-01-02 15:23:26
Azja i Oceania 2011-01-02 15:23:26
organizacja kształcenia 2011-01-02 15:23:26
struktura gospodarcza 2011-01-02 15:23:26
geografia polityczna 2011-01-02 15:23:26
komunikacja społeczna 2011-01-02 15:23:26
rybołówstwo 2011-01-02 15:23:26
analiza ekonomiczna 2011-01-02 15:23:26
technologia informacyjna i przetwarzanie danych 2011-01-02 15:23:26
Narody Zjednoczone 2011-01-02 15:23:26
produkt zwierzęcy 2011-01-02 15:23:26
polityka celna 2011-01-02 15:23:26