Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

Recent changes

Termin Last change date
ŻYCIE POLITYCZNE 2011-01-02 15:23:48
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE 2011-01-02 15:23:48
ŻYCIE GOSPODARCZE 2011-01-02 15:23:48
FINANSE 2011-01-02 15:23:48
OŚWIATA I KOMUNIKACJA 2011-01-02 15:23:48
PRZEDSIĘBIORSTWO I KONKURENCJA 2011-01-02 15:23:48
TRANSPORT 2011-01-02 15:23:48
ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBOŁÓWSTWO 2011-01-02 15:23:48
PRODUKCJA, TECHNOLOGIA I BADANIA 2011-01-02 15:23:48
PRZEMYSŁ 2011-01-02 15:23:48
ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE 2011-01-02 15:23:48
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 2011-01-02 15:23:48
PRAWO 2011-01-02 15:23:48
HANDEL 2011-01-02 15:23:48
ZAGADNIENIA SPOŁECZNE 2011-01-02 15:23:48
NAUKA 2011-01-02 15:23:48
ZATRUDNIENIE I PRACA 2011-01-02 15:23:48
ŚRODOWISKO 2011-01-02 15:23:48
SEKTOR ROLNO-SPOŻYWCZY 2011-01-02 15:23:48
ENERGIA 2011-01-02 15:23:48
GEOGRAFIA 2011-01-02 15:23:48
organizacje europejskie 2011-01-02 15:23:26
nauki przyrodnicze i stosowane 2011-01-02 15:23:26
produkt rolny przetworzony 2011-01-02 15:23:26
handel 2011-01-02 15:23:26
organizacje światowe 2011-01-02 15:23:26
organizacja przedsiębiorstwa 2011-01-02 15:23:26
artykuły spożywcze 2011-01-02 15:23:26
konsumpcja 2011-01-02 15:23:26
partia polityczna 2011-01-02 15:23:26
status prawny organizacji 2011-01-02 15:23:26
technologia żywności 2011-01-02 15:23:26
zbyt 2011-01-02 15:23:26
parlament 2011-01-02 15:23:26
rachunkowość 2011-01-02 15:23:26
technologia i regulacje techniczne 2011-01-02 15:23:26
gospodarka pieniężna 2011-01-02 15:23:26
życie polityczne i bezpieczeństwo publiczne 2011-01-02 15:23:26
zatrudnienie 2011-01-02 15:23:26
polityka energetyczna 2011-01-02 15:23:26
swobodny przepływ kapitału 2011-01-02 15:23:26
polityka międzynarodowa 2011-01-02 15:23:26
warunki i organizacja pracy 2011-01-02 15:23:26
przemysł naftowy 2011-01-02 15:23:26
ubezpieczenie 2011-01-02 15:23:26
równowaga międzynarodowa 2011-01-02 15:23:26
prawo pracy i stosunki pracy 2011-01-02 15:23:26
energia czysta 2011-01-02 15:23:26
budżet 2011-01-02 15:23:26
organizacja transportu 2011-01-02 15:23:26