Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego