Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego