Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

przemysł elektrotechniczny