Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

Instytut ONZ ds. Badań nad Rozwojem Społecznym