Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

ruch wyzwolenia narodowego