Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

Organizacja Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku