Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego