Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej