Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

organy Wspólnot Europejskich (ustanowione traktatami)