Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

komisja techniczna ONZ