Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych