Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

polityka struktur rolnych