Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

ludność rolnicza