Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

ludność w wieku do pracy